Brist på koagulationsfaktorer

Syftet med blodkoagulation är att stoppa blödning.