Syn- och ögonsjukdomar

Barns synutveckling följs upp på rådgivningen och inom skolhälsovården. Synutvecklingen börjar efter födseln och fortsätter upp till 8–10 års ålder.

Barns synkapacitet förändras med åldern; först när barnet är i skolåldern är synskärpan på samma nivå som hos en vuxen person.

Problem relaterat till synen kan förekomma hos små barn som till exempel skelning, kort synavstånd eller som avvikande ögonrörelser.

Synproblemen märks inte nödvändigtvis på något sätt i vardagen och därför följs synen på rådgivningen och inom skolhälsovården.

De vanligaste symtomen som förekommer hos barn är att ögonen är varas eller rinner. Orsaken är vanligtvis bakterier, virus eller allergi.

 

Kyllä

Uppdaterad  22.2.2021