Vardagen rehabiliterar - rehabiliteringstips för hemmet

Barnets inlärning sker bäst i barnets egna vardagsmiljö där talrika upprepningar kan göras, vilket möjliggör nya förmågor.

Målen i vardagen styr planeringen av rehabiliteringen. Målen sätts upp tillsammans med barnet och familjen. När målen är relevanta för rehabiliteraren och familjen är det lättare att förbinda sig till att uppnå dem i vardagen.

”Aino är en 12 månader gammal flicka som har lärt sig att sitta, rör på sig genom att dra sig fram på rumpan, kan inte ta sig bort från sittande ställning eftersom hon har svårt att stöda sig på den vänstra handen. När hon står är vänstra fotbottnets tyngd på trampdynan.”

”Eevi är en 1 år och 3 månader gammal pojke som kryper. Drar sig upp mot stöd med hjälp av händerna. När han står, står han på tårna med båda fötterna. Han dreglar mycket och har ofta munnen öppen."

Exempel 1. Målet skulle till exempel kunna vara att flytta sig från sittande ställning till krypställning.

Exempel 2. Målet skulle kunna vara att självständigt stiga upp från pottan med fotbottnen på underlaget.

I rehabiliteringen betonas vikten av vardagen. De dagliga händelserna som att klä på sig, klä av sig, äta och tvätta sig är utmärkta tillfällen för att träna nya färdigheter. Barnet uppmuntras och motiveras att vara aktiv i dessa aktiviteter. Vid behov får barnet vägledning och hjälp för att slutföra uppgiften.

Föräldrarna kan få hjälp av fysio-, tal- eller ergoterapeuter för att göra vardagen rehabiliterande.

Barn i lekåldern

Barn leker inte för att lära sig, men lär sig genom att leka. Lek är ett naturligt och bra sätt för barn att lära sig. Ännu viktigare än lek är lekfullhet. Innehållet i sig eller ”rationaliteten” är inte lika viktigt som upprätthållandet av ett ömsesidigt förhållande med barnet, och förälderns entusiasm.

Att röra på sig och leka

Barnets första lekar leks i den vuxnas famn eller på skötbordet. Ett väldigt litet barn leker med sina egna händer och fötter, och hämtar känselförnimmelser på det sättet. Vägled barnet och försäkra dig om att barnet för båda händerna till munnen och undersöker tårna med båda händerna. Om detta inte sker naturligt, styr barnet att föra även den svagare handen till munnen och tårna. Hjälp och styr barnet att ta båda händerna med, till exempel för att klappa eller för att ta i en stor boll med båda händerna.

Inlärning sker huvudsakligen genom barnets egna aktiviteter.

Måltidssituationer och påklädning

 

Kyllä

Uppdaterad  22.2.2021