Vad går barnens rehabilitering ut på?

Målet med rehabilitering är att förbättra barnets funktionsförmåga i vardagen och att lindra de besvär som orsakas av avvikelserna i utvecklingen.

I rehabiliteringsbedömningen fastställs utmaningarna med barnets utveckling och funktionsförmågan i vardagen uppskattas. Rehabilitering innebär att man lindrar de besvär som orsakas av dessa avvikelser i utvecklingen, samt att man stöder barnets utveckling, fostran och familj.

Rehabiliteringsbedömningen kan göras antingen på sjukhuset eller på hälsocentralen. Arbetsgruppen för rehabilitering består av läkare, vid behov specialarbetare (psykolog, tal-, ergo- och fysioterapeut), rehabiliteringshandledare/socialarbetare och skötare. Rehabiliteringsplanen utarbetas för barnet tillsammans med föräldrarna och arbetsgruppen för rehabilitering.

En bra rehabilitering måste vara balanserad, rättvis och ta i beaktande lokala resurser. Rehabiliteringen grundar sig på tillgängliga vetenskapliga bevis och nationella goda praxis inom rehabilitering. För rehabiliteringen måste man sätta upp realistiska, konkreta samt mätbara kort- och långsiktiga mål. För barn vars vardagliga funktionsförmåga begränsas av problem med motorik eller tal, kan man enligt behov ordna individuell tal-, fysio- eller ergoterapi. Det är också viktigt att vägleda barnets närmaste omgivning (familj, daghem, skola) i hur de ska verka med barnet, och hur de kan stöda barnets motorik.

Medicinsk rehabilitering för små barn utförs ofta som individuell rehabilitering: som fysioterapi, talterapi, ergoterapi. Terapierna kan utföras av kommunal eller privat fysio-, tal- eller ergoterapeut.

Fpa ordnar krävande medicinsk rehabilitering för barn som på grund av sin sjukdom eller handikapp är begränsade i sina prestationer eller sitt deltagande, vilket orsakar betydande svårigheter att delta och prestera hemma, i daghemmet eller skolan.

 

Kyllä

Uppdaterad  22.2.2021