Relaterade problem

I CP-skador förekommer ofta relaterade problem beroende på hjärnskadans tidpunkt, omfattning och placering. De kan ibland påverka funktionsförmågan mer än rörelseproblemen.

Vanliga relaterade problem är avvikelser i de sensoriska funktionerna, problem med att fästa synen, problem med ätande och kommunikation, epilepsi och avvikelser i den intellektuella utvecklingen.

Självständig gång med eller utan hjälpmedel är möjligt för 70 % av alla personer med CP-syndrom. Förekomsten av allvarliga synskador är 10 % och allvarliga hörselskador är 4 %. Över 50 % har problem med användningen av synen. Hos 25 % förekommer epilepsi.

De ovan nämna problemen kan ibland påverka den dagliga funktionsförmågan mer än de motoriska problemen. Eftersom de relaterade problemen är så vanliga talar man ofta om CP-syndrom istället för CP-skada.

 

Kyllä

Uppdaterad  22.2.2021