Neuro-ortopedi

I takt med felaktig användning av musklerna kan CP-barnens leder hamna i felpositioner. Problem med stöd- och rörelseorganen är vanligt hos CP-barn, speciellt när de blir äldre. När andra metoder inte lägre räcker till kan man överväga kirurgiska ingrepp.

Fastän CP-skada inte är av progressiv karaktär, är problem i stöd- och rörelseorganen vanliga följdproblem, som orsakas av försvagad rörelse- och funktionsförmåga som kommer med åldern. Ett nyfött CP-barn har normal muskelstruktur, perifera nerver och ryggmärg. Felaktig användning av musklerna samt biomekanik som förändras med tillväxten orsakar strukturella felpositioner i ledområdena.

Ortopedisk vård av de nedre extremiteterna kommer ofta i fråga först när de konservativa vårdformerna, trots maximal användning, inte får kontroll över muskelspänningarna, eller benbyggnadens felaktiga belastning orsakar smärta, försvårar gångförmågan eller hotar luxation av lederna.

I medelsvår- och svår form är uppföljning av höfterna med röntgenbilder viktigt. Om höftledsgropen är underutvecklad, ökar risken för höftluxation.

Rizotomioperation

Rizotomioperation är en av behandlingsformerna för spasticitet, dvs. ökad muskelspänning, hos CP-barn. Där kapas de sensoriska nervtrådarna som kommer till ryggmärgen, till och med 50 % av nervtrådarna. Dessa nervtrådar för känselinformation från de nedre extremiteterna (t.ex. djupsensorisk stimuli) till ryggraden och hjärnan samt fungerar tillsammans med nerver som ger rörelsebefallningar.

Denna operation har många kontraindikationer. För ett barn som kan gå ska beslutet om operation alltid grunda sig i en 3D-rörelseanalys. För att uppnå optimal nytta av operationen ska den kombineras med intensiv fysioterapi. Beroende på patientens symptombild kan det förutom fysioterapi även behövas intensiv ergoterapi.

 

Kyllä

Uppdaterad  22.2.2021