Information om CP-skada

Den vanligaste orsaken till rörelsehandikapp hos barn är CP-skada. Skadan är permanent, men symptomens nivå varierar från lindriga rörelsesvårigheter till svårt rörelsehandikapp. Med rehabilitering och hjälpmedel blir vardagen lättare.

Den vanligaste orsaken till rörelsehandikapp hos barn är CP-skada. Det är frågan om en engångsskada i de områden i hjärnan som reglerar rörelse. Tidpunkten för skadans uppkomst kan vara under fostertiden, under perioden som nyfödd eller i den tidiga barndomen (innan barnet fyllt tre). CP-skada leder alltid till permanenta rörelse- och funktionssvårigheter samt till svårigheter att hålla en upprätt ställning, vilket påverkar funktionsförmågan till olika grad. Symptomen varierar från lindriga rörelsesvårigheter till svårt rörelsehandikapp. CP-skada ska inte blandas ihop med intellektuell utvecklingsstörning, men utvecklingsstörda kan också diagnostiseras med CP-skada.

 

Kyllä

Uppdaterad  22.2.2021