Hjälpmedel

Med hjälpmedel kan man hjälpa barnet att röra sig inne och ute. Syftet med hjälpmedlen är att underlätta och rehabilitera vardagliga aktiviteter samt att stöda barnets deltagande i vardagen.

Ståstöd

Ståstöd rekommenderas i de fall då barnet inte kan stå självständigt eller behöver stöd för att hållas i en stående position. Det finns många fördelar med att använda ståstöd: upprätthållandet av rörelsebanorna, symmetri (leder) samt förhindrande av osteoporos.

Trehjuling

Vid cykling förstärker barnet muskelstyrkan i de nedre extremiteterna och övar att turvis röra benen. Genom att hålla i styrstången tränar barnet på att sträcka ut armbågarna samt att hålla i och släppa loss. Att styra cykeln tränar uppfattningsförmågan.

Olika sorters sulor och stöd som styr fotens struktur

CP-barns muskelspänning är avvikande, och av denna anledning kan även den nedre extremitetens eller fotens struktur eller position vara avvikande. För att korrigera en lindrig felställning räcker det med en sula. Om felställningen är mer betydande, används högre stöd.

Stöden används alltid med sandal eller annan sko som inte glider.

Nattortos

Nattortoser används för behandling av långvarig tänjning och spasticitet. Användningen av nattortoser har visat sig vara effektivt för att upprätthålla vristens rörelsebana. Små barn vänjer sig snabbt vid användningen av nattortoser, dvs ”sovsockor".

Hjälpmedel för gång

Med hjälpmedel uppmuntras barnet att röra sig självständigt i en upprätt position. Ett lämpligt hjälpmedel väljs individuellt enligt barnets behov. Med hjälp av ortoser för nedre extremiteter får man hela nedre kroppen i ett mittläge i upprätt position.

Vibration

Vibration används på mindre barn för att öka sensorisk information i syfte att hjälpa den spastiska muskeln att slappna av, och på större barn som stöd för styrketräningen.

 

Kyllä

Uppdaterad  22.2.2021