Funktionell klassificering av CP-skadan

CP-skadorna kan grovt klassificeras enligt svårighetsgrad i lindriga, medelsvåra och väldigt svåra syndrom.

I lindrig form kan barnet röra sig utan hjälpmedel, men till exempel balanssvårigheter framkommer när man rör sig i ojämn terräng. I medelsvår form behöver barnet hjäplmedel för att röra på sig och personlig hjälp i olika situationer i vardagen. I väldigt svår form behöver barnet hjälp i nästan alla dagliga aktiviteter.

Klassificering av rörelse dvs. grovmotorik

I bedömande av CP-skadas rörelseskada används Gross Motor Function Classification Scale (GMFCS)-klassificeringen, som beskriver grovmotorisk funktion. I klassificeringen används nivåerna I–V.

Klassificering av manuella färdigheter

Klassificeringsmetoden för övre extremiteternas funktionssvårigheter Manual Ability Classification Scale (MACS), används för barn som är 4 år gamla och äldre. Med metoden klassificeras barnets färdigheter att hantera vardagliga föremål i dagliga aktiviteter. Klassificeringen har nivåerna I–V.

I-nivån:hanterar föremål enkelt och med önskat resultat.
II-nivån:hanterar största andelen föremål med önskat resultat, men i aktivitetens kvalitet och/eller snabbhet finns det en del brister.
III-nivån:svårigheter att hantera föremål, behöver hjälp för att förbereda och/eller ändra aktiviteten.
IV-nivån:hanterar självständigt lätthanterbara föremål i underlättade situationer. Behöver kontinuerligt stöd och hjälp.
V-nivån:barnet hanterar inte föremål självständigt och förmågan att hantera föremål eller utföra enkla aktiviteter är svag.

Klassificering av kommunikation

I klassificeringen av kommunikationens svårighetsgrad används Communication Function Classification System (CFCS)-klassificeringen. I klassificeringen beaktas hur kommunikation fungerar i typiska situationer i vardagen. Kommunikationskunskapen hos personen som bedöms (t.ex. tal, bilder) och den kognitiva, dvs. intellektuella nivån, kan vara vilken som helst. I klassificeringen används nivåerna I–V.

I-nivån:framgångsrik avsändare och mottagare av meddelanden mellan främmande och bekanta partners.
II-nivån:Framgångsrik, men långsammare avsändare och/eller mottagare av meddelanden mellan främmande och/eller bekanta partners.
III-nivån:framgångsrik avsändare och mottagare av meddelanden mellan bekanta partners.
IV-nivån:inkonsekvent avsändare och mottagare av meddelanden mellan bekanta partners.
V-nivån:sällan framgångsrik avsändare och mottagare ens mellan bekanta partners.
 

Kyllä

Uppdaterad  22.2.2021