Funktionell klassificering av CP-skadan

CP-skadorna kan grovt klassificeras enligt svårighetsgrad i lindriga, medelsvåra och väldigt svåra syndrom.

I lindrig form kan barnet röra sig utan hjälpmedel, men till exempel balanssvårigheter framkommer när man rör sig i ojämn terräng. I medelsvår form behöver barnet hjäplmedel för att röra på sig och personlig hjälp i olika situationer i vardagen. I väldigt svår form behöver barnet hjälp i nästan alla dagliga aktiviteter.

Klassificering av rörelse dvs. grovmotorik

I bedömande av CP-skadas rörelseskada används Gross Motor Function Classification Scale (GMFCS)-klassificeringen, som beskriver grovmotorisk funktion. I klassificeringen används nivåerna I–V.

Haitarin otsikkotaso3
Nivå I

Självständig gång utan begränsningar. Svårigheter i grovmotoriska uppgifter som kräver skicklighet.

Nivå II

Självständig gång utan hjälpmedel (ofta behov av hjälpmedel som stöder och underlättar ortos, dvs. kroppens rörelse) men en del svårigheter med att röra sig utanför hemmet (t.ex. i trappor).

Nivå III

Självständig gång med hjälp av hjälpmedel (t.ex. gångstol, ett hjälpmedel som påminner om rollator, som man drar efter sig) Betydande svårigheter att röra sig utanför hemmet (ofta är rullstol i användning i utomhusmiljö).

Nivå IV

Självständig rörelse är begränsad, kan använda elektroniskt hjälpmedel för att röra på sig eller manuell rullstol, kan inte röra sig i upprätt position ens med hjälpmedel.

Nivå V

Självständig rörelse är väldigt svårt, även användningsmöjligheterna för elektroniska hjälpmedel är begränsade (endast i begränsad miljö).

Klassificering av manuella färdigheter

Klassificeringsmetoden för övre extremiteternas funktionssvårigheter Manual Ability Classification Scale (MACS), används för barn som är 4 år gamla och äldre. Med metoden klassificeras barnets färdigheter att hantera vardagliga föremål i dagliga aktiviteter. Klassificeringen har nivåerna I–V.

I-nivån:hanterar föremål enkelt och med önskat resultat.
II-nivån:hanterar största andelen föremål med önskat resultat, men i aktivitetens kvalitet och/eller snabbhet finns det en del brister.
III-nivån:svårigheter att hantera föremål, behöver hjälp för att förbereda och/eller ändra aktiviteten.
IV-nivån:hanterar självständigt lätthanterbara föremål i underlättade situationer. Behöver kontinuerligt stöd och hjälp.
V-nivån:barnet hanterar inte föremål självständigt och förmågan att hantera föremål eller utföra enkla aktiviteter är svag.

Klassificering av kommunikation

I klassificeringen av kommunikationens svårighetsgrad används Communication Function Classification System (CFCS)-klassificeringen. I klassificeringen beaktas hur kommunikation fungerar i typiska situationer i vardagen. Kommunikationskunskapen hos personen som bedöms (t.ex. tal, bilder) och den kognitiva, dvs. intellektuella nivån, kan vara vilken som helst. I klassificeringen används nivåerna I–V.

I-nivån:framgångsrik avsändare och mottagare av meddelanden mellan främmande och bekanta partners.
II-nivån:Framgångsrik, men långsammare avsändare och/eller mottagare av meddelanden mellan främmande och/eller bekanta partners.
III-nivån:framgångsrik avsändare och mottagare av meddelanden mellan bekanta partners.
IV-nivån:inkonsekvent avsändare och mottagare av meddelanden mellan bekanta partners.
V-nivån:sällan framgångsrik avsändare och mottagare ens mellan bekanta partners.
 

Kyllä

Uppdaterad  22.2.2021