Rörelsehandikapp

 

I den vanliga motoriska utvecklingen finns det stora skillnader. Vissa barn lär sig till exempel att gå i 10 månaders ålder, andra i 18 månaders ålder. Båda är normala inom utvecklingens gränser.

Om det i barnets motorik hittas avvikande drag, hänvisas barnet till specialsjukvården, där orsaken till rörelsehandikappet och dess svårighetsgrad undersöks så att man kan ordna rätt sorts stödverksamhet och rehabilitering.