Psykisk hälsa

Det är viktigt att ingripa i barns och ungdomars psykiska problem i ett tidigt skede. Till exempel förändrat beteende, slutenhet eller beteendestörningar kan vara tecken på psykiska problem.

Barns psykiska problem visar sig på många sätt, bl.a. som beteendestörningar, koncentrationssvårigheter, hyperaktivitet, ångest, depression, tillstånd av rädsla, och i de svåraste fallen som psykotiska symptom.

Till ungdomspsykiatrin hänvisas de fall där patientens psykiska utveckling under ungdomstiden har störningar eller har stannat. Den unga kan vara deprimerad, bete sig självdestruktivt och/eller våldsamt, lida av beteendestörningar eller psykotiska störningar.

Barn- och ungdomspsykiatriska problem som är jourberättigade är allvarligt destruktivt beteende riktat mot sig själv eller andra, eller illusioner som börjat plötsligt.

Om du misstänker att det finns  kränkande behandling​ eller sexuellt utnyttjande som bakgrund till barnets eller den ungas symptom, läs mera på HUS sidor på finska.

 

Kyllä

Uppdaterad  22.2.2021