Organtransplantation

När organtransplantationer görs på barn beror det ofta på ett medfött fel eller en medfödd sjukdom och behovet av ett nytt organ upptäcks i ett tidigt skede. I Finland utförs barns organtransplantationer på Nya barnsjukhuset i Helsingfors.

De vanligaste transplantationerna för barn är njur- och levertransplantationer. Orsaken till njurtransplantation är oftast medfödd svår proteinuri (CNF), medfödda missbildningar i urinvägarna eller andra medfödda sjukdomar. Medfödd gallvägsatresi (BA), dvs. avsaknad av gallgångar, är den vanligaste orsaken till levertransplantation hos barn. På Nya barnsjukhuset utförs årligen 20-30 organtransplantationer på barn.

 

Kyllä

Uppdaterad  17.2.2021