Kräkningar

Kräkningar beror oftast på en tarminfektion orsakad av virus och vanligen får barnet också diarré. I samband med kräkningar kan barnet också ha magont och feber. Oftast blir barnet bättre av sig själv på några dagar.

Magsjuka orsakad av virus sprids lätt via beröring. Därför är det extra viktigt att hålla god handhygien.

Om barnets kräkningar fortsätter länge, ska orsaken alltid utredas.

Kräkningarna kan ibland bero på någon annan infektionssjukdom, till exempel lunginflammation eller urinvägsinfektion.

Urinvägsinfektion

Urinvägsinfektion beror på att bakterier har kommit in i urinröret och vidare till urinvägarna. Urinvägsinfektion hos barn kräver antibiotikabehandling.

Symtom på urinvägsinfektion:

  • Hos under 2-åringar feber utan andningsbesvär, kräkningar
  • Hos över 2-åringar sveda vid urinering, tätare urineringsbehov, feber, kräkningar, magont, ont i ryggen och sidan.
  • Diagnosen av urinvägsinfektion kräver alltid läkarbesök och urinprov. Infektionen behandlas alltid med antibiotika och spädbarn vårdas till en början på sjukhus.

Lunginflammation

Lunginflammation – pneumoni – är en relativt vanlig sjukdom hos barn. Den förekommer speciellt på vintern. Lunginflammation kan orsakas av virus eller bakterie. De sprids genom luften från hostningar och snytningar och via saliv. Lunginflammation är ofta en följdsjukdom av förkylning. Lunginflammation förorsakad av virus kan gå om av sig själv, men om den orsakas av bakterie måste barnet få läkarvård.

Symtom på lunginflammation är feber, hosta, andnöd, snabb andning, magont, illamående och kräkningar, trötthet och försämrat allmäntillstånd, smärta i sidan.

 

Kyllä

Uppdaterad  22.2.2021