Tarminfektioner hos barn

 

Diarré och kräksjuka med svåra symtom tar krafterna i synnerhet av små barn och kan orsaka uttorkning på grund av vätskeförlust. Rotavirusvaccinet har utrotat de flesta diarrésjukdomar som orsakar svår uttorkning. Numera är tarminfektioner hos barn ofta kräksjukor orsakade av norovirus. Behandlingen av tarminfektioner går i huvudsak ut på att ge barnet tillräckligt vätska.