Obstruktiv bronkit – luftrörskatarr

Obstruktiv bronkit är en plötslig virussjukdom i luftvägarna hos barn i lekåldern. De vanligaste orsakerna är rhino- och RS-virus.

Rhinovirus

Rhinovirus är en av de vanligaste orsakerna till förkylning. En stor del av de infektioner som rhinoviruset förorsakar är symtomfria eller ger mycket lindriga symtom. De förekommer i synnerhet på vårvintern och hösten.

Rhinovirus orsakar vanligen infektion i de övre luftvägarna med symtom som snuva, halsont och eventuellt lätt feber. Ibland leder rhinovirusinfektion till öroninflammation eller bihåleinflammation. Rhinovirus kan också ge infektion i de nedre luftvägarna, t.ex. lunginflammation eller bronkiolit, dvs. inflammation i de små luftvägarna.

Inkubationstiden för förkylning varierar enligt virus, vanligen är den 1–3 dygn. Rhinovirusinfektion smittar lätt via händerna. Men också droppsmitta via sekret från luftvägarna är möjlig. Det finns ingen medicinering mot rhinovirusinfektion, utan behandling ges enligt symtomen. Symtomen vid rhinovirusinfektion hos barn håller i genomsnitt i sig i 1–2 veckor.

RS-virus

RSV sprids som droppsmitta exempelvis genom nysningar och indirekt via händerna. Så gott som alla barn får en RSV-sjukdom under sina första levnadsår. Sjuka barn ska undvika kontakt med under halvåriga bebisar, eftersom RSV kan orsaka en allvarlig sjukdom hos dem. Inom familjen är det ändå svårt att hindra infektionen från att sprida sig.

Sjukdomens inkubationstid är cirka 4–6 dagar. Man kan få RSV-smitta flera gånger. Den första smittan orsakar kraftigare symtom och därefter är symtomen lindrigare. RSV-sjukdom kan leda till följdsjukdomar, t.ex. mellanöroninflammation.

Bra att veta

Obstruktiv bronkit = obstruktiv luftrörskatarr

 

Kyllä

Uppdaterad  17.2.2021