Obstruktiv bronkit – luftrörskatarr

Obstruktiv bronkit är en plötslig virussjukdom i luftvägarna hos barn i lekåldern. De vanligaste orsakerna är rhino- och RS-virus.

Rhinovirus

Rhinovirus är en av de vanligaste orsakerna till förkylning. En stor del av de infektioner som rhinoviruset förorsakar är symtomfria eller ger mycket lindriga symtom. De förekommer i synnerhet på vårvintern och hösten.

Rhinovirus orsakar vanligen infektion i de övre luftvägarna med symtom som snuva, halsont och eventuellt lätt feber. Ibland leder rhinovirusinfektion till öroninflammation eller bihåleinflammation. Rhinovirus kan också ge infektion i de nedre luftvägarna, t.ex. lunginflammation eller bronkiolit, dvs. inflammation i de små luftvägarna.

Inkubationstiden för förkylning varierar enligt virus, vanligen är den 1–3 dygn. Rhinovirusinfektion smittar lätt via händerna. Men också droppsmitta via sekret från luftvägarna är möjlig. Det finns ingen medicinering mot rhinovirusinfektion, utan behandling ges enligt symtomen. Symtomen vid rhinovirusinfektion hos barn håller i genomsnitt i sig i 1–2 veckor.

RS-virus

RSV sprids som droppsmitta exempelvis genom nysningar och indirekt via händerna. Så gott som alla barn får en RSV-sjukdom under sina första levnadsår. Sjuka barn ska undvika kontakt med under halvåriga bebisar, eftersom RSV kan orsaka en allvarlig sjukdom hos dem. Inom familjen är det ändå svårt att hindra infektionen från att sprida sig.

Sjukdomens inkubationstid är cirka 4–6 dagar. Man kan få RSV-smitta flera gånger. Den första smittan orsakar kraftigare symtom och därefter är symtomen lindrigare. RSV-sjukdom kan leda till följdsjukdomar, t.ex. mellanöroninflammation.
Haitarin otsikkotaso3
Symtom på obstruktiv bronkit
 • Snuva
 • Feber
 • Hosta
 • Rosslande eller pipande andning
 • Svår, ansträngd andning (se videon)
 
 
Behandling av obstruktiv bronkit hemma
 • Nästäppa kan lindras med snuvdroppar eller snytare som kan köpas på apoteket.
 • Höj huvudändan på barnets säng så att det är lättare att andas.
Anvisningar för dosering av febernedsättande medicin hemma

Lämplig läkemedelsdos för barnet beräknas enligt den aktuella vikten. Paracetamol är det läkemedel du i första hand ska ge barnet.

 • Paracetamoldos 15 mg/kg. Passar alla åldrar. Tas med 6–8 timmars intervall.
 • Ibuprofendos 10 mg/kg. Passar barn över 3 månader. Tas med 8 timmars intervall.
 • Naproxendos 5 mg/kg. Passar barn över 1 år. Tas med 12 timmars intervall. Receptbelagt läkemedel.

Vanligen räcker det med ett febernedsättande läkemedel. Om barnet har hög feber kan du ge två olika febernedsättande preparat samtidigt.

Riskfria kombinationer är:

 • paracetamol + ibuprofen
 • paracetamol + naproxen
När kontakta hälsovården?

Kontakta hälsovården genast om:

 • Barnet har andnöd.
 • Barnet har svårt att dricka och äta.
 • Barnet har snabb, ytlig andning (se video i avsnittet Symtom på obstruktiv bronkit).

Kontakta hälsovården följande dag eller senare om:

 • Hostan fortsätter i över 2 veckor.
 • Hög feber håller i sig över 3 dagar.
 • Du misstänker att barnet har öroninflammation.

Öroninflammation – otit

Plötslig inflammation i mellanörat är en typisk sjukdom hos små barn. Den kommer ofta som en följdsjukdom till förkylning. Det finns en kanal, örontrumpeten, mellan näsan och mellanörat som reglerar trycket i mellanörat. Hos små barn är örontrumpeten kortare och trängre än hos större barn, vilket gör att bakterier som orsakar öroninflammation lättare kommer ut i öronen.

Öroninflammation orsakas ofta gemensamt av virus och bakterie och kan kräva antibiotikabehandling. Om du misstänker att barnet har öroninflammation, ska ni besöka läkare som undersöker öronen med öronlampa. Barnen får ofta ont i öronen på natten, men ni behöver inte ge er av till läkare genast, utan besöket kan vänta till morgonen. En liten försening av behandlingsstarten utgör ingen risk för örat. Du kan ge smärtstillande medicin eller bedövande örondroppar åt barnet.

När kan barnet gå till dagis eller skolan igen?

Barnet kan gå till dagvården eller skolan igen när febern har gått ner och barnet orkar var med i de dagliga aktiviteterna.

Bra att veta

Obstruktiv bronkit = obstruktiv luftrörskatarr

 

Kyllä

Uppdaterad  17.2.2021