Lunginflammation

Lunginflammation – pneumoni – är en relativt vanlig sjukdom hos barn. Den förekommer i synnerhet på vintern som en följdsjukdom till förkylning. Lunginflammation förorsakad av virus kan gå om av sig själv, men om den orsakas av bakterie måste barnet få antibiotikabehandling.

Pneumokocker

Baktrien Streptococcus pneumoniae är globalt en vanlig orsak till lunginflammation, hjärnhinneinflammation och allvarlig allmän infektion. Pneumokocker är ofta också orsaken till öron- och bihåleinflammation. Pneumokockerna sprids som droppsmitta och via beröring.

Många friska människor bär pneumokocker i nässvalget och kan omedvetet sprida bakterien vidare fastän de inte själva insjuknar. Infektioner orsakade av pneumokocker behandlas med antibiotika. Det finns ett vaccin mot pneumokocker som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet.

Läs mer om pneumokockvaccinet (THL)

Mycoplasma

Bakterien Mycoplasma pneumoniae orsakar luftvägsinfektioner framför allt hos barn i skolåldern och unga vuxna. Symtom på mycoplasmainfektion är feber, hosta, halsont, huvudvärk, illamående och trötthet.

Om febern och hostan fortsätter i över 5 dygn eller det allmänna tillståndet försämras, kan man misstänka att det har utvecklats lunginflammation. Mycoplasmainfektion med lindriga symtom går om av sig själv på 1 –2 veckor. Lunginflammation orsakad av mycoplasma behandlas med antibiotika.

Bra att veta

Pneumoni = lunginflammation

Haitarin otsikkotaso3
Behandling av lunginflammation hemma

Ge barnet febernedsättande läkemedel och mycket vätska.

Barns och ungas vätskebehov
Vikt Minimimängd/dygn
0–10 kg100 ml/kg/dygn
10–20 kg1000–1500 ml/dygn
20–40 kg1500–2000 ml/dygn
> 40 kg2000–2500 ml/dygn

Läkemedlet kan ges med spruta.

Höj huvudändan på barnets säng så löper andningen lättare.

Anvisningar för dosering av smärtstillande och febernedsättande medicin hemma

Lämplig läkemedelsdos för barnet beräknas enligt den aktuella vikten. Paracetamol är det läkemedel du i första hand ska ge barnet.

  • Paracetamoldos 15 mg/kg. Passar alla åldrar. Tas med 6–8 timmars intervall.
  • Ibuprofendos 10 mg/kg. Passar barn över 3 månader. Tas med 8 timmars intervall.
  • Naproxendos 5 mg/kg. Passar barn över 1 år. Tas med 12 timmars intervall. Receptbelagt läkemedel.

Vanligen räcker det med ett febernedsättande läkemedel. Om barnet har hög feber kan du ge två olika febernedsättande preparat samtidigt.

Riskfria kombinationer är:

  • paracetamol + ibuprofen
  • paracetamol + naproxen
När kontakta hälsovården?

Kontakta hälsovården genast om

  • Barnet har snabb, ytlig andning (se video).
  • Barnet har andnöd.
  • Huden är blek och grå och läpparna blå.

Kontakta hälsovården följande dag eller senare om:

  • Febern och hostan fortsätter i över 5 dygn.
  • Barnet har feber, hosta och är ovanligt trött eller kraftlöst.
När kan barnet gå till dagis eller skolan igen?

Barnet kan gå till dagvården eller skolan igen när febern har gått ner och barnet orkar var med i de dagliga aktiviteterna.

 

Kyllä

Uppdaterad  22.2.2021