Lunginflammation

Lunginflammation – pneumoni – är en relativt vanlig sjukdom hos barn. Den förekommer i synnerhet på vintern som en följdsjukdom till förkylning. Lunginflammation förorsakad av virus kan gå om av sig själv, men om den orsakas av bakterie måste barnet få antibiotikabehandling.

Pneumokocker

Baktrien Streptococcus pneumoniae är globalt en vanlig orsak till lunginflammation, hjärnhinneinflammation och allvarlig allmän infektion. Pneumokocker är ofta också orsaken till öron- och bihåleinflammation. Pneumokockerna sprids som droppsmitta och via beröring.

Många friska människor bär pneumokocker i nässvalget och kan omedvetet sprida bakterien vidare fastän de inte själva insjuknar. Infektioner orsakade av pneumokocker behandlas med antibiotika. Det finns ett vaccin mot pneumokocker som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet.

Läs mer om pneumokockvaccinet (THL)

Mycoplasma

Bakterien Mycoplasma pneumoniae orsakar luftvägsinfektioner framför allt hos barn i skolåldern och unga vuxna. Symtom på mycoplasmainfektion är feber, hosta, halsont, huvudvärk, illamående och trötthet.

Om febern och hostan fortsätter i över 5 dygn eller det allmänna tillståndet försämras, kan man misstänka att det har utvecklats lunginflammation. Mycoplasmainfektion med lindriga symtom går om av sig själv på 1 –2 veckor. Lunginflammation orsakad av mycoplasma behandlas med antibiotika.

Bra att veta

Pneumoni = lunginflammation

 

Kyllä

Uppdaterad  22.2.2021