Kikhosta

Kikhosta orsakas av en bakterie som lätt smittar från en människa till en annan. Häftiga hostattacker är det typiska symtomet på kikhosta.

Kikhosta är en mycket smittsam infektion som orsakas av bakterien Bordetella pertussis. Sjukdomen börjar vanligen med vanliga förkylningssymtom, men om ungefär en vecka börjar de typiska häftiga hostattackerna. Sjukdomens inkubationstid är 5–21 dagar. Kikhostevaccin ingår i vaccinationsprogrammet. Kikhosta kan behandlas med antibiotika.

 

Kyllä

Uppdaterad  22.2.2021