Influensa

Influensa är en plötslig, smittsam infektion i luftvägarna som orsakas av influensa A- eller B-virus. Influensa sprids antingen som droppsmitta vid hostning och nysning eller via händerna när man snyter näsan.

Influensavirus orsakar epidemier varje vinter och sprids lätt i närkontakt, t.ex. på daghem, i skolor och inom familjen. En person som fått smittan kan sprida den vidare en dag innan symtomen bryter ut. Inkubationstiden från smittan till att symtomen börjar är vanligen 1–3 dagar. Det finns vaccin och virusläkemedel mot influensa.

 

Kyllä

Uppdaterad  17.2.2021