Förkylning

Förkylning är en sjukdom som är bekant för alla och den botas vanligen med behandling hemma. När barn är förkylda har de förutom snuva, hosta, nästäppa och halsont ofta också feber.

Rhinovirus är en av de vanligaste orsakerna till förkylning. Rhinovirusinfektioner förekommer i synnerhet på våren och hösten. Inkubationstiden för förkylning varierar enligt virus, vanligen är den 1–3 dygn. Förkylning kan leda till öroninflammation, bihåleinflammation eller till och med lunginflammation.

Rhinovirus

Rhinovirus är en av de vanligaste orsakerna till förkylning. En stor del av de infektioner som rhinoviruset förorsakar är symtomfria eller ger mycket lindriga symtom. De förekommer i synnerhet på vårvintern och hösten.

Rhinovirus orsakar vanligen infektion i de övre luftvägarna med symtom som snuva, halsont och eventuellt lätt feber. Ibland leder rhinovirusinfektion till öroninflammation eller bihåleinflammation. Rhinovirus kan också ge infektion i de nedre luftvägarna, t.ex. lunginflammation eller bronkiolit, dvs. inflammation i de små luftvägarna.

Inkubationstiden för förkylning varierar enligt virus, vanligen är den 1–3 dygn. Rhinovirusinfektion smittar lätt via händerna. Men också droppsmitta via sekret från luftvägarna är möjlig. Det finns ingen medicinering mot rhinovirusinfektion, utan behandling ges enligt symtomen. Symtomen vid rhinovirusinfektion hos barn håller i genomsnitt i sig i 1–2 veckor.

Öroninflammation – otit

Plötslig inflammation i mellanörat är en typisk sjukdom hos små barn. Den kommer ofta som en följdsjukdom till förkylning. Det finns en kanal, örontrumpeten, mellan nässvalget och mellanörat som reglerar trycket i mellanörat. Hos små barn är örontrumpeten kortare och trängre än hos större barn, vilket gör att bakterier som orsakar öroninflammation lättare kommer ut i öronen.

Öroninflammation orsakas ofta av bakterier och kan kräva antibiotikabehandling. Om du misstänker att barnet har öroninflammation, ska ni besöka läkare som undersöker öronen med öronlampa. Barnen får ofta ont i öronen på natten, men ni behöver inte ge er av till läkare genast, utan besöket kan vänta till morgonen. En liten försening av behandlingsstarten utgör ingen risk för örat. Du kan ge smärtstillande medicin eller bedövande örondroppar åt barnet.

Bihåleinflammation – sinuit

Bihåleinflammation kan förekomma hos små barn, men vanligast är bihåleinflammation hos barn i skolåldern. Pannhålorna utvecklas från och med sex års ålder. Inflammation i bihålorna är vanligt vid virusinfektion i luftvägarna och kräver då ingen speciell behandling, utan går över av sig själv.

Det kallas egentlig bihåleinflammation (sinuit) när infektionen orsakas av bakterier och det samlas var i hålorna. Sinuit orsakas av samma bakterier som också orsakar öroninflammation, alltså pneumokock, hemofilus eller moraxella. Infektionen utvecklas oftast som följdsjukdom till förkylning, ibland också till följd av allergisk snuva.

Symtom på bihåleinflammation är långvarig förkylning och hosta, tjock och seg snuva, huvudvärk, en tryckande känsla under kindkotorna, feber och dålig andedräkt.

 

Kyllä

Uppdaterad  22.2.2021