Luftvägsinfektioner hos barn

Luftvägsinfektioner är de allra vanligaste sjukdomarna hos barn. Små barn har i genomsnitt sex förkylningar i året. De flesta luftvägsinfektioner orsakas av rhinovirus eller andra virus och går över av sig själv. Mellanöroninflammation är det vanligaste tilläggsbesväret. Ibland orsakar virusinfektion andningssvårigheter. RS-virus förekommer i epidemier och orsakar infektion i lungornas små luftvägar hos spädbarn, vilket kan kräva sjukhusvård.

Också hos lite större barn är pipande andning i samband med virusinfektion ett vanligt problem som kräver behandling.

Lunginflammation hos barn kan orsakas av virus eller bakterie och kräver läkarbehandling. Av virusinfektioner i luftvägarna är det bara mot influensa som man kan skydda sig med vaccin och den kan behandlas med virusläkemedel. Vaccination är viktigt för förebyggande av pnenumokocksjukdom och kikhosta.

Kuva Otsikko. Lisää linkki otsikkoon
Bronkiolit – Inflammation i luftvägarna
Obstruktiv bronkit – luftrörskatarr
Struphuvudsinflammation – laryngit
Lunginflammation
Förkylning
Influensa
Kikhosta
Moduulin asetukset
Palstoja (2-4)4
Aakkosjärjestys (Kyllä/Ei)Ei

Uppdaterad  22.2.2021