Luftvägsinfektioner hos barn

 

Luftvägsinfektioner är de allra vanligaste sjukdomarna hos barn. Små barn har i genomsnitt sex förkylningar i året. De flesta luftvägsinfektioner orsakas av rhinovirus eller andra virus och går över av sig själv. Mellanöroninflammation är det vanligaste tilläggsbesväret. Ibland orsakar virusinfektion andningssvårigheter. RS-virus förekommer i epidemier och orsakar infektion i lungornas små luftvägar hos spädbarn, vilket kan kräva sjukhusvård.

Också hos lite större barn är pipande andning i samband med virusinfektion ett vanligt problem som kräver behandling.

Lunginflammation hos barn kan orsakas av virus eller bakterie och kräver läkarbehandling. Av virusinfektioner i luftvägarna är det bara mot influensa som man kan skydda sig med vaccin och den kan behandlas med virusläkemedel. Vaccination är viktigt för förebyggande av pnenumokocksjukdom och kikhosta.