Vattkoppor

Vattkoppor är en mycket smittsam barnsjukdom som orsakas av viruset Varicella zoster.

Vattkoppsviruset sprids genom luften och beröring och smittsamheten börjar redan 1–2 dagar innan symtomen dyker upp. Sjukdomen bryter ut inom 10–21 dygn efter att man smittats. Vattkoppor förekommer vanligen bland barn i skolåldern och går över av sig själv på en vecka.

 

Kyllä

Uppdaterad  22.2.2021