Tredagarsfeber

Tredagarsfeber är en lindrig virussjukdom hos barn under två år. Den orsakas av herpesvirus HHV6 och HHV7. Namnet ”tredagarsfeber” beskriver sjukdomens förlopp väl.

Alla barn får HHV6-infektionen, men symtomen varierar i styrka och bara vissa barn får typisk tredagarsfeber. Barnet smittas vanligen av en symtomfri familjemedlem.

Ibland orsakar tredagarsfeber feberkramper, liksom också andra virussjukdomar med hög feber kan göra.

Haitarin otsikkotaso2
Symtom på tredagarsfeber

Plötslig hög feber (39–40,5 grader), som pågår i 3–5 dygn. Efter att febern har gått ner, sprids utslag med röda prickar först på bröstet och halsen och småningom över resten av kroppen.

 • Svalget kan vara rött.
 • Ögonen kan vara röda och ögonlocken svullna.
 • Lymfkörtlarna i nacken kan vara förstorade.
 • Barnet kan vara irriterat.
 • Barnet kan ha symtom på luftvägsinfektion eller diarré.
Behandling av tredagarsfeber hemma
 • Tredagarsfeber går över av sig själv.
 • Klä barnet lätt så att febern går ner.
 • Du kan ge barnet febernedsättande medicin.
 • Ge barnet tillräckligt vätska.

Barns och ungas vätskebehov

Vikt Minimimängd/dygn
0−10 kg100 ml/kg/dygn
10−20 kg1000−1500 ml/dygn
20−40 kg1500−2000 ml/dygn
> 40 kg2000−2500 ml/dygn
Anvisningar för dosering av febernedsättande medicin hemma

Lämplig läkemedelsdos för barnet beräknas enligt den aktuella vikten. Paracetamol är det febernedsättande läkemedel du i första hand ska ge barnet.

 • Paracetamoldos 15 mg/kg. Passar alla åldrar. Tas med 6–8 timmars intervall.
 • Ibuprofendos 10 mg/kg. Passar barn över 3 månader. Tas med 8 timmars intervall.
 • Naproxendos 5 mg/kg. Passar barn över 1 år. Tas med 12 timmars intervall. Receptbelagt läkemedel.

Vanligen räcker det med ett febernedsättande läkemedel. Om barnet har hög feber kan du ge två olika febernedsättande preparat samtidigt.

Riskfria kombinationer är

 • parasetamol + ibuprofen
 • parasetamol + naproxen

Feberkramper

Feberkramper förekommer vanligen hos barn i åldern 6 månader–6 år. Orsaken till feberkramper är okänd, men det finns en ärftlig benägenhet och feberkramperna kan återkomma.

När kontakta hälsovården?

Kontakta hälsovården omedelbart om:

 • Barnet är ovanligt trött, svårt att väcka eller förvirrat.
 • Barnet har hög feber och ont i kroppen vid beröring.

Kontakta hälsovården följande dag eller senare om:

 • Barnet inte kan dricka hemma.
När kan barnet gå till dagis eller skolan igen?

Barnet kan gå till dagvården eller skolan igen om hen orkar leka och vara med i alla aktiviteter utan att behöva extra tillsyn.

 

Kyllä

Uppdaterad  22.2.2021