Scharlakansfeber

Scharlakansfeber är en infektion som orsakas av streptokockbakterien. Den måste behandlas med antibiotika. Scharlakansfeber kan förekomma i epidemier i skolor och daghem. Sjukdomen sprids lätt som droppsmitta.

​​​​Haitarin otsikkotaso​​​​​​2​
Symtom på scharlakansfeber
 • Halsont, feber och ibland huvudvärk.
 • Barnets tunga kan vara klarröd med upphöjda utslag och en smultronlik yta.
 • Smultrontunga utvecklas cirka 4 dagar efter att sjukdomen har brutit ut.

Bilden visar smultrontunga

 • Röda små prickar som först sprids i ansiktet och sedan på den övriga
 • Utslagen kan klia.
 • Feber.​
 • Lymfkörtlarna på halsen och under hakan kan vara förstorade och ömma.
 • Om du tittar i barnets svalg kan du se att tonsillerna är röda och svullna och har kanske gråvit beläggning.
 • En vecka efter att sjukdomen brutit ut kan huden flaga särskilt på fingertopparna.
Behandling av scharlakansfeber hemma
 • Du kan ge barnet febernedsättande och smärtstillande läkemedel.
 • Se till att barnet får i sig tillräckligt vätska, svala drycker kan lindra smärtan.
 • Du kan höja huvudändan på barnets säng för att lindra halsont.

Anvisningar för dosering av febernedsättande medicin hemma

Lämplig läkemedelsdos för barnet beräknas enligt den aktuella vikten. Paracetamol är det febernedsättande läkemedel du i första hand ska ge barnet.

 • Paracetamoldos 15 mg/kg. Passar alla åldrar. Tas med 6–8 timmars intervall.
 • Ibuprofendos 10 mg/kg. Passar barn över 3 månader. Tas med 8 timmars intervall.
 • Naproxendos 5 mg/kg. Passar barn över 1 år. Tas med 12 timmars intervall. Receptbelagt läkemedel.

Vanligen räcker det med ett febernedsättande läkemedel. Om barnet har hög feber kan du ge två olika febernedsättande preparat sa​mtidigt.

Riskfria kombinationer är:

 • parasetamol + ibuprofen
 • parasetamol + naproxen
När kontakta hälsovården?

Kontakta hälsovården omedelbart om:

 • Om du misstänker att ditt barn har scharlakansfeber, ska du genast kontakta hälsovården.

Kontakta hälsovården följande dag eller senare om:

 • Barn med scharlakansfeber inte kan dricka.
När kan barnet gå till dagis eller skolan igen?

Sjukdomen smittar inte längre 24 timmar efter att antibiotikabehandlingen har börjat. Barnet måste vara feberfritt och orka delta i de dagliga aktiviteterna.

Scharlakansfeber är en bakteriesjukdom som kräver antibiotikabehandling.

 

Kyllä

Uppdaterad  22.2.2021