Scharlakansfeber

Scharlakansfeber är en infektion som orsakas av streptokockbakterien. Den måste behandlas med antibiotika. Scharlakansfeber kan förekomma i epidemier i skolor och daghem. Sjukdomen sprids lätt som droppsmitta.

Scharlakansfeber är en bakteriesjukdom som kräver antibiotikabehandling.

 

Kyllä

Uppdaterad  22.2.2021