Mässling

Mässling orsakas av ett virus som smittar mycket lätt genom beröring eller som små droppar som sprids i luften.

​​​

Sannolikheten att man smittar andra är störst innan utslagen kommer och i början av sjukdomen. Inkubationstiden är 6–19 dagar.

Mässlingen har försvunnit nästan helt och hållet från Finland i och med vaccinationsprogrammet. I Central- och Sydeuropa förekommer dock mässlingepidemier fortfarande. Mässling förekommer vanligen hos barn som inte har fått mässlingvaccin.

Mässling med lindriga symtom kan behandlas hemma där barnet hålls isolerat enligt läkarens instruktioner. Mässling smittar vanligen inte längre fyra dagar efter att utslagen kommit.

 

Kyllä

Uppdaterad  22.2.2021