Höstblåsor

Höstblåsor orsakas av enterovirus. Sjukdomen förekommer oftast hos småbarn på sensommaren och hösten.

Sjukdomen sprids som droppsmitta, genom beröring och avföring. Därför är det viktigt att tvätta händerna omsorgsfullt för att förebygga smitta. Sjukdomens inkubationstid är 3–6 dygn. Sjukdomen är inte farlig, den går över av sig själv på ungefär en vecka.

Haitarin otsikkotaso2
Symtom på höstblåsor
 • Blåsor i munnen och på händerna.
 • Bebisar kan ha utslag också på blöjområdet.
 • Feber
 • Huvudvärk
 • Halsont
 • Förkylning
 • Kraftlöshet
 • Lös mage
Behandling av höstblåsor hemma

Om barnet har feber kan du ge hen febernedsättande och smärtstillande läkemedel och klä hen lätt. Ge barnet tillräckligt vätska. Flytande och sval mat kan göra det lättare att äta och dricka.

Barns och ungas vätskebehov

Vikt Minimimängd/dygn
0−10 kg100 ml/kg/dygn
10−20 kg1000−1500 ml/dygn
20−40 kg1500−2000 ml/dygn
> 40 kg2000−2500 ml/dygn

Anvisningar för dosering av febernedsättande medicin hemma

Lämplig läkemedelsdos för barnet beräknas enligt den aktuella vikten. Paracetamol är det smärtstillande läkemedel du i första hand ska ge barnet.

 • Paracetamoldos 15 mg/kg. Passar alla åldrar. Tas med 6–8 timmars intervall.
 • Ibuprofendos 10 mg/kg. Passar barn över 3 månader. Tas med 8 timmars intervall.
 • Naproxendos 5 mg/kg. Passar barn över 1 år. Tas med 12 timmars intervall. Receptbelagt läkemedel.

Vanligen räcker det med ett febernedsättande läkemedel. Om barnet har hög feber kan du ge två olika febernedsättande preparat samtidigt.

Riskfria kombinationer är:

 • parasetamol + ibuprofen
 • parasetamol + naproxen
När kontakta hälsovården?

Kontakta hälsovården omedelbart om:

 • Barnet är ovanligt trött och medvetandet är nedsatt.

Kontakta hälsovården följande dag eller senare om:

 • Blåsorna i munnen är så smärtsamma att barnet inte kan äta eller dricka
När kan barnet gå till dagis eller skolan igen?

Barnet kan gå till dagvården eller skolan igen om hen orkar leka och vara med i alla aktiviteter utan att behöva extra tillsyn.

 

Kyllä

Uppdaterad  22.2.2021