Höstblåsor

Höstblåsor orsakas av enterovirus. Sjukdomen förekommer oftast hos småbarn på sensommaren och hösten.

Sjukdomen sprids som droppsmitta, genom beröring och avföring. Därför är det viktigt att tvätta händerna omsorgsfullt för att förebygga smitta. Sjukdomens inkubationstid är 3–6 dygn. Sjukdomen är inte farlig, den går över av sig själv på ungefär en vecka.

 

Kyllä

Uppdaterad  22.2.2021