Femte sjukan

Femte sjukan orsakas av parvovirus och man får den bara en gång i sitt liv. Femte sjukan förekommer vanligen hos skolbarn på våren.

Femte sjukan sprider sig lätt som droppsmitta från människa till människa. Sjukdomens inkubationstid är 4–16 dygn.

Femte sjukan är inte farlig för friska barn, men för gravida kan den orsaka risk för missfall. De flesta vuxna har haft femte sjukan som barn och det går att kontrollera med blodprov om man har haft infektionen. När barnet får utslag orsakade av femte sjukan smittar hen inte längre.

 

Kyllä

Uppdaterad  22.2.2021