Koppsjukdomar hos barn

 

Mässlingen har försvunnit från Finland i och med vaccinationsprogrammet, men koppsjukdomen förekommer utomlands och barn som inte vaccinerats smittas lätt. Vattkoppor har hittills varit en sjukdom som alla barn fått, men nu har lyckligtvis vattkoppor inkluderats i det nationella vaccinationsprogrammet. Scharlakansfeber som orsakas av streptokocker förekommer då och då. Barn kan också få eksem med prickar, utslag eller blåsor som orsakas av olika virus, framför allt enterovirus och HHV6-virus som ger tredagarsfeber.