Svinkoppor

Svinkoppor är en hudinfektion som orsakas av bakterier, vanligen stafylokock eller grupp A streptokock.

Sjukdomen smittar lätt vid beröring på daghem och i skolan. Bakterierna tränger in i huden genom skråmor. Svinkoppor förekommer ofta i ansiktet eller på händerna. Svinkoppor på ett litet område kan behandlas lokalt. Utbredda eller svåra svinkoppor behandlas med antibiotika som tas genom munnen.

 

Kyllä

Uppdaterad  22.2.2021