Skabb

Skabb är en hudsjukdom som orsakas av skabbdjuret. Skabb smittar genom nära fysisk kontakt, till exempel när barn leker med varandra. Det kan också smitta från möbler, kläder och sängkläder.

Skabbdjur kan hållas vid liv ett par dygn också utanför människan. Skabb smittar mycket lätt och det kan förekomma i epidemier i skolor och daghem.

Skabbdjuret gräver gångar i huden, där den lämnar sin avföring och sina ägg. Skabbdjuret är så litet att man inte kan se det med blotta ögat, men mankan se gångarna som den gjort i huden.

Vuxna skabbdjur lever i huden i 4–5 veckor. Äggen utvecklas på 2–3 veckor till nya vuxna, könsmogna skabbdjur.

 

Kyllä

Uppdaterad  22.2.2021