Munherpes

Herpes är en smittsam sjukdom som orsakas av viruset Herpes simplex. Symtomen blommar lätt upp igen, eftersom viruset stannar permanent i kroppen.

Största delen av tiden orsakar viruset inga symtom, men det aktiveras till exempel vid förkylning. Också solljus och stress kan göra att sjukdomen bryter ut.​

Alla barn kan smittas av herpesvirus. Det vanligaste är att sjukdomen bryter ut första gången vid 3–5 års ålder. Hos barn under 3 år kan herpesviruset orsaka stomatit, muninflammation med feber.

Muninflammation - stomatit

Muninflammation innebär inflammation i munnens slemhinnor, tandköttet och läpparna. De vanligaste orsakerna till muninflammation är Herpes simplex-viruset (HSV) och enterovirus. Bilden visar inflammation på munnens slemhinna.

Vid muninflammation orsakad av Herpes simplex-virus är tandköttet rött och svullet och kan också blöda. Det finns herpesblåsor på kindernas slemhinna, läpparna och tungan. Munnen är mycket sjuk och barnet kan ha svårt att äta.

Sjukdomen går över av sig själv, men virusläkemedel (asiklovir) som börjar tas under de första dygnen hjälper. Läkare bedömer behovet av virusläkemedel.

Vid muninflammation orsakad av enterovirus finns det blåsor bak i munnen, gommen, vid tonsillerna och bak i svalget. Symtomen är ofta lindrigare än vid herpesinfektion och behandling ges enligt symtomen.

 

Kyllä

Uppdaterad  22.2.2021