Munherpes

Herpes är en smittsam sjukdom som orsakas av viruset Herpes simplex. Symtomen blommar lätt upp igen, eftersom viruset stannar permanent i kroppen.

Största delen av tiden orsakar viruset inga symtom, men det aktiveras till exempel vid förkylning. Också solljus och stress kan göra att sjukdomen bryter ut.​

Alla barn kan smittas av herpesvirus. Det vanligaste är att sjukdomen bryter ut första gången vid 3–5 års ålder. Hos barn under 3 år kan herpesviruset orsaka stomatit, muninflammation med feber.

Muninflammation - stomatit

Muninflammation innebär inflammation i munnens slemhinnor, tandköttet och läpparna. De vanligaste orsakerna till muninflammation är Herpes simplex-viruset (HSV) och enterovirus. Bilden visar inflammation på munnens slemhinna.

Vid muninflammation orsakad av Herpes simplex-virus är tandköttet rött och svullet och kan också blöda. Det finns herpesblåsor på kindernas slemhinna, läpparna och tungan. Munnen är mycket sjuk och barnet kan ha svårt att äta.

Sjukdomen går över av sig själv, men virusläkemedel (asiklovir) som börjar tas under de första dygnen hjälper. Läkare bedömer behovet av virusläkemedel.

Vid muninflammation orsakad av enterovirus finns det blåsor bak i munnen, gommen, vid tonsillerna och bak i svalget. Symtomen är ofta lindrigare än vid herpesinfektion och behandling ges enligt symtomen.

Haitarin otsikkotaso3
Symtom på munherpes
 • Svidande blåsor i läppen och munnen.
 • Svårt att äta och dricka om blåsorna sprider sig till munnen.
Behandling av munherpes hemma
 • Läkemedel för behandling av munherpes kan köpas på apoteket.
 • Rör inte vid blåsorna med fingrarna, för att undvika ytterligare bakterieinfektion.
 • Barnet kan få smärtstillande medicin för att lindra smärtan i munnen

Anvisningar för dosering av smärtstillande och febernedsättande medicin hemma

Lämplig läkemedelsdos för barnet beräknas enligt den aktuella vikten. Paracetamol är det smärtstillande läkemedel du i första hand ska ge barnet.

 • Paracetamoldos 15 mg/kg. Passar alla åldrar. Tas med 6–8 timmars intervall.
 • Ibuprofendos 10 mg/kg. Passar barn över 3 månader. Tas med 8 timmars intervall.
 • Naproxendos 5 mg/kg. Passar barn över 1 år. Tas med 12 timmars intervall. Receptbelagt läkemedel.

Vanligen räcker det med ett febernedsättande läkemedel. Om barnet har hög feber kan du ge två olika febernedsättande preparat samtidigt.

Riskfria kombinationer är:

 • paracetamol + ibuprofen
 • paracetamol + naproxen
När kontakta hälsovården?

När kontakta hälsovården:

 • Blåsorna sprider sig till näsan och ögonen

Kontakta hälsovården följande dag eller senare om:

 • Barnet har svårt att äta och dricka för att det gör så ont i munnen.
När kan barnet gå till dagis eller skolan igen?

Om barnet inte har feber kan hen gå till dagis eller skolan. Det är viktigt att tvätta händerna, så att sjukdomen in sprider sig.

 

Kyllä

Uppdaterad  22.2.2021