Urinvägsinfektion

Urinvägsinfektion beror på att bakterier har kommit in i urinröret och vidare till urinvägarna. Urinvägsinfektion hos barn kräver alltid antibiotikabehandling.

Haitarin otsikkotaso2
Symtom på urinvägsinfektion
 • Sveda vid urinering och tätare urineringsbehov
 • Feber utan luftvägsbesvär
 • Kräkningar, magont och problem med tarmfunktionen
 • Hos större barn smärta i ryggen och sidan
 • Hos spädbarn irritation och ömhet vid hantering
Behandling av barn med urinvägsinfektion hemma

Diagnosen av urinvägsinfektion kräver alltid läkarbesök och urinprov. Infektionen behandlas alltid med antibiotika och spädbarn vårdas till en början på sjukhus.

När kontakta hälsovården?

Kontakta hälsovården omedelbart om:

 • Baby under 3 månader har feber utan luftvägsbesvär.
 • Baby under 3 månader är gråtig och irriterad.
 • Baby under 3 månader börjar kräkas.

Febermätning i örat.

Kontakta hälsovården följande dag om:

 • Barnet har hög feber utan luftvägsbesvär i över 3 dygn.
 • Barnet klagar över ont i ryggen eller sidan i samband med feber.
 • Barnet har sveda vid urinering.
När kan barnet gå till dagis eller skolan igen?

Barnet kan gå till dagvården eller skolan igen när febern har gått ner och barnet orkar var med i de dagliga aktiviteterna. Urinvägsinfektion smittar inte från en människa till en annan.

Urinvägsinfektion hos barn kräver alltid antibiotikabehandling.

 

Kyllä

Uppdaterad  22.2.2021