Fästingburen hjärninflammation - TBE

Fästingburen hjärninflammation (TBE, tick borne encephalitis) orsakas av virus. Viruset sprids genom fästingbett. Sjukdomen kan smitta genom saliv från fästing med viruset på bara några minuter.

Det har också förekommit smitta från opastöriserad getmjölk. De flesta som smittas får inga eller lindriga symtom. Det finns vaccin mot TBE som ingår i vaccinationsprogrammet i områden med stor förekomst av sjukdomen i Finland.

Haitarin otsikkotaso2
Symtom på TBE

Symtomen kommer oftast i två faser:

Tiden från fästingbettet till att symtomen dyker upp kan variera mellan 4 och 28 dagar. Vanligen ungefär en vecka efter bettet får patienten feber och diffust illamående. Den här fasen pågår i 4–7 dagar och de flesta infektioner upphör här.

Ungefär en vecka efter en feberfri period får en del som smittats den egentliga hjärninflammationen, med symtom som feber, huvudvärk, stel nacke, ljuskänslighet, illamående och eventuellt också neurologiska symtom som medvetandestörningar, kramper eller förlamningssymtom.

När kontakta hälsovården?

Kontakta hälsovården omedelbart om:

  • Barnet har huvudvärk, stel nacke, medvetandestörningar, kramper eller förlamningssymtom.

Kontakta hälsovården följande dag eller senare om:

  • Om barnet får feber 1–2 veckor efter fästingbett.
När kan barnet gå till dagis eller skolan igen?

Barnet kan gå till dagvården eller skolan igen om hen orkar leka och vara med i de dagliga aktiviteterna utan att behöva extra tillsyn.

 

Kyllä

Uppdaterad  22.2.2021