Fästingburen hjärninflammation - TBE

Fästingburen hjärninflammation (TBE, tick borne encephalitis) orsakas av virus. Viruset sprids genom fästingbett. Sjukdomen kan smitta genom saliv från fästing med viruset på bara några minuter.

Det har också förekommit smitta från opastöriserad getmjölk. De flesta som smittas får inga eller lindriga symtom. Det finns vaccin mot TBE som ingår i vaccinationsprogrammet i områden med stor förekomst av sjukdomen i Finland.

 

Kyllä

Uppdaterad  22.2.2021