Borrelia

Borrelia-bakterien kan smitta av fästingbett. Sjukdomen borrelia kan ge olika typer av symtom.

Borrelia smittar dock först när fästingen har suttit länge (vanligen över 24 timmar) fast i huden. Därför ska fästingar genast lossas från barnets hud. Det kan du göra själv hemma. Borrelia botas med antibiotikabehandling. Det finns inget vaccin.

Borrelia smittar först när fästingen har suttit fast i huden i cirka 24 timmar.

 

Kyllä

Uppdaterad  22.2.2021