Borrelia

Borrelia-bakterien kan smitta av fästingbett. Sjukdomen borrelia kan ge olika typer av symtom.

Borrelia smittar dock först när fästingen har suttit länge (vanligen över 24 timmar) fast i huden. Därför ska fästingar genast lossas från barnets hud. Det kan du göra själv hemma. Borrelia botas med antibiotikabehandling. Det finns inget vaccin.

Haitarin otsikkotaso2
Symtom på borrelia

En ring av utslag runt bettet. Utslagen kommer 3 dagar–1 månad efter att barnet fått ett fästingbett. Utslagen börjar som en liten röd prick som breder ut sig under de följande veckorna.

Ibland kan det utvecklas flera ringar av utslag på olika ställen på kroppen. Hälften av patienterna får också feber, huvudvärk och värk på olika ställen i kroppen.

Andra eventuella symtom:

  • Ansiktsförlamning: Barnets mungipa hänger och barnet kan ha svårt att sluta ena ögat.
  • Hjärnhinneinflammation: Symtom är huvudvärk, stel nacke och feber.
  • Ledinflammation: Barnet har ont eller svullnad i knäet eller andra leder och kan inte röra sig normalt.
Behandling av barn med borrelia hemma

Kontrollera om barnen har fästingar på huden efter att ni rört er i områden med fästingar. Ta loss fästingen så snabbt som möjligt. Apoteken säljer speciella pincetter för att ta bort fästingar. Om du lyckas ta bort fästingen inom mindre än ett dygn, minskar risken för borrelia.

När kontakta hälsovården?

Kontakta hälsovården omedelbart om:

  • Barnet har stel nacke och/eller förändringar i medvetandet.
  • Barnet får symtom på ansiktsförlamning eller ledinflammation.

Kontakta hälsovården följande dag eller senare om:

  • Om det bildas en ring av utslag runt bettet.
När kan barnet gå till dagis eller skolan igen?

Barnet kan gå till dagvården igen efter borrelia när hen orkar leka och vara med i vårdplatsens aktiviteter utan att behöva extra tillsyn. Borrelia smittar inte från barn till barn.

Borrelia smittar först när fästingen har suttit fast i huden i cirka 24 timmar.

 

Kyllä

Uppdaterad  22.2.2021