Infektionssjukdomar hos barn

 

I avsnittet Infektionssjukdomar hos barn kan du läsa om de mest typiska infektionerna som barn drabbas av och hur de behandlas. Infektioner sprids lätt där det finns mycket människor, som på dagis och i skolan. Därför förekommer de också ofta i epidemier. Det finns vaccin mot vissa infektioner som ingår i vaccinationsprogrammet, men andra infektioner, som scharlakansfeber eller urinvägsinfektion, kräver antibiotikabehandling.