Information om huvudvärk

Övergående och lindrig huvudvärk hos barn behöver vanligtvis inte behandlas av läkare och det behöver inte undersökas. Huvudvärk som stör barnets aktivitet i vardagen kräver läkarundersökningar och behandling.

Övergående huvudvärk förekommer redan hos småbarn. Förekomsten av huvudvärk ökar med stigande ålder. Cirka 10 % av finländska barn som börjar i skolan har återkommande (minst en gång per månad) huvudvärk. Hos barn som är över 10 år har 25 % av pojkarna och 35 % av flickorna återkommande huvudvärk.

Av pojkar som är över 10 år har 8–15 % migrän och av flickorna har 10–25 % migrän. Anlaget för migrän är ärftligt. Många barn har både spännings- och migränhuvudvärk.

Spänningshuvudvärk Migrän
 • Lindrig eller måttlig, jämn och ofta tryckande.
 • Är inte kopplad till illamående eller samtidig ljus- och ljudkänslighet.
 • I form av anfall och kraftig smärta.
 • Ofta pulserande, ensidig, hos barn ofta dubbelsidig och känns i området panna-tinning.
 • Hindrar normal verksamhet, huvudvärken förvärras (fysisk ansträngning förvärrar)
 • Samtidigt förekommer minst ett av följande: illamående och/eller kräkningar, ljuskänslighet och ljudkänslighet.
 • Anfallet kan föregås av ett symtom som förvarnar (aura) då barnet berättar om underliga synförnimmelser med flimmrande ljus.

Orsaker till huvudvärk

Huvudvärk är ett vanligt symtom och det finns många olika orsaker. Barn har ofta lindrig huvudvärk i samband med feber eller en infektionssjukdom.

Migrän och spänningshuvudvärk är funktionell huvudvärk som beror på genetiska faktorer och faktorer kopplade till livsmiljön. Huvudvärk och migrän kan utlösas av enskilda stressande situationer, till exempel

 • för lite nattsömn
 • oregelbundna måltidsvanor
 • svårigheter i skolan (mobbning, inlärningssvårigheter)
 • besvårlig familjesituation eller problem med vänner
 • för mycket skärmtid

Huvudvärk hos barn och ungdomar kan även orsakas av latent skelning och brytningsfel, felaktigt bett, muskelspänning i nack- och axelpartiet, och mer sällan av allmänna sjukdomar (bl.a. förhöjt blodtryck och anemi) eller läkemedel (bl.a. överdriven användning av värkmedicin).

 

Kyllä

Uppdaterad  22.2.2021