Enkät om huvudvärk för barn över 10 år

Enkäten hjälper att utvärdera levnadsvanornas inverkan på huvudvärken. Svara på enkäten, skriv ut resultaten  resultatet och ta med dem på till läkarbesöket.

Levnadsvanorna inverkar på huvudvärken. Testa hur du kunde förbättra dina levnadsvanor och minska på huvudvärken.

Barnhusets enkät om huvudvärk för barn över 10 år, på finska.

 

Kyllä

Uppdaterad  30.1.2021