Diagnos

 

​​Om huvudvärken stör barnets dagliga verksamhet är det bra att besöka en läkare. Före läkarbesöket rekommenderas att anteckna när huvudvärken förekommer och bidragande faktorer.

För att utreda orsaken till huvudvärk räcker det ofta med en grundlig intervju och undersökning som görs av läkare. Migrändiagnosen ställs om beskrivningen av anfallet passar in på migrän och det inte finns andra orsaker till huvudvärken.

Med hjälp av en huvudvärksdagbok kan du följa upp hur ofta migrän förekommer, hur kraftig den är och medicinering.

Du kan även följa upp förekomsten av värken på årsnivå.

Om det förekommer oroväckande uttryck i huvudvärken finns det ibland anledning att göra läkarundersökningarna omedelbart. Ibland behövs även undersökningar inom specialsjukvården (bl.a. bildtagning av hjärnan).