Behandling

Lindrig huvudvärk går ofta över genom att vila. Vid migränhuvudvärk är det bra att ta en tillräcklig dos läkemedel genast när symtomen visar sig.

Det är viktigt att varje barn och ungdom som lider av huvudvärk får lämplig information om behandling och egenvård. Regelbundna och sunda levnadsvanor (regelbundna måltider, tillräckligt med vätska och motion, sömnrytm) förebygger huvudvärk och migrän och är hörnpelarna i behandlingen. Huvudvärksanfallen kan provoceras av starkt ljus och därför är det bra att migränpatienter skyddar ögonen mot starkt ljus.

Det är viktigt att följa upp huvudvärken med hjälp av en huvudvärksdagbok, så att man kan upptäcka vilka faktorer som orsakar huvudvärk hos barnet. Då behöver man inte i onödan undvika saker som allmänt anses utlösa huvudvärksanfall.

Värkmedicin hjälper sällan mot lindrig spänningshuvudvärk.

Behandling vid migränanfall:

  • Vila i ett mörkt och lugnt rum.
  • Medicinering är ofta nödvändig och medicin ges i tillräcklig dos genast när symtomen börjar.

Paracetamol

Engångsdos 15 mg/kg, högst 60 mg/kg/dygn, maximal dos 1000 mg 1–3 gånger per dag.

Exempel: Till ett barn som väger 20 kg 300 mg 1–4 gånger per dag eller till ett barn som väger 40 kg 600 mg 1–4 gånger per dag.

Ibuprofen

Engångsdos 10 mg/kg, högst 40 mg/kg/dygn, maximal dos 600 mg 1–3 gånger per dag

Exempel: Till ett barn som väger 20 kg 200 mg 1-3 gånger per dag eller till ett barn som väger 40 kg 400 mg 1-3 gånger per dag.

Ibland kan läkare ordinera andra doser.

  • Regelbunden användning av inflammationshämmande läkemedel (som ibuprofen) kan orsaka magsmärtor.Om barnet eller ungdomen har magsmärtor måste man avbryta medicineringen och kontakta läkare. Dessutom kan en långvarig frekvent användning av smärtstillande läkemedel orsaka läkemedelshuvudvärk.
  • Läkemedel som ges i form av mixtur eller brustablett upptas något snabbare av kroppen än vanliga tabletter. Vanligtvis upptar kroppen långsamt läkemedel från suppositorier.
  • Sumatriptan är ett läkemedel som endast avses för behandlingen av migrän. Läkemedlet är effektivt vid behandlingen av huvudvärk hos barn och ungdomar och används för behandling av migrän hos personer som är över 12 år.
  • Förebyggande medicinering: Om migrän förekommer frekvent (flera gånger per månad) kan man överväga att inleda en förebyggande medicinering. Vanligtvis används betablockerare som förebyggande medicinering mot huvudvärk, ibland används depressionsmedicinering och epilepsimedicinering i små doser.
 

Kyllä

Uppdaterad  22.2.2021