Allvarliga symtom vid huvudvärk

Om huvudvärken uppvisar oroväckande tecken, måste man ibland uppsöka en läkare omedelbart. Om ditt barn har något av de följande symtomen ska ni uppsöka en läkarmottagning.

Vilken typ av huvudvärk gör det nödvändigt att uppsöka läkare?

Uppsök en läkarmottagning direkt om

  • Det förekommer huvudvärk och kräkningar om nätterna eller direkt vid uppstigning
  • Om det förekommer rubbningar i medvetandet i samband med huvudvärken
  • Om en plötslig fysisk ansträngning eller hostattack utlöser en kraftig huvudvärk
  • Om barnet har kraftig huvudvärk och om barnets karaktär eller beteende ändras
  • Huvudvärken har börjat efter en skada mot huvudet
  • Den kraftiga huvudvärken är kopplad till hög feber
Det är bra att besöka läkare om:
  • Ett barn under 5 år upprepade gånger har huvudvärk
  • Om det är frågan om en pulserande huvudvärk som i regel är på den ena sidan
  • Om det är frågan om en huvudvärk som försämras och inte reagerar på behandling
 

Kyllä

Uppdaterad  22.2.2021