Vaccinationer

Det är viktigt att hjärtbarnen får alla vaccinationer enligt vaccinationsprogrammet i tid.

I samband med öppen hjärtkirurgi och hjärkatetrisering rekommenderas det att vaccinationer ges senast fem dagar före ingreppet. Endast rotavirusvaccinet som ges åt spädbarn bör inte ges under två veckor före ingreppet.

Vaccinationsprogrammet fortsätts först 1 månad efter öppen hjärtkirurgi. Det behövs ingen karenstid efter kateterisering.

För hjärtbarn och deras familjer rekommenderas influensavaccin varje period.

Vid svåra hjärtfel får spädbarn s.k. RSV-profylax som injektioner under symtomperioden.

Vattkoppsvaccination rekommenderas för alla barn över ett år för vilka en hjärtoperation eller kateterisering av hjärtat planeras i framtiden så att ingreppet inte förskjuts på grund av att barnet utsatts för vattenkoppssmitta på till exempel daghemmet.

 

Kyllä

Uppdaterad  23.2.2021