Biljud

Hjärtat låter när det pumpar. Dessa ljud berättar mycket om hur hjärtat fungerar och hur det är uppbyggt (struktur).

Ljuden som hörs från hjärtat är intressanta eftersom förändringarna i hjärtats funktion och hjärtfel ändrar ljuden som vanligtvis hörs från hjärtat. De framkallar också ljud som är typiska för varje rubbning. Det är viktigt att förstå vad dessa ljud berättar.

Undersökning av biljud från hjärtat

Ljud som hörs i hjärtat undersöks genom att lyssna på (auskultera) dem systematiskt inom olika områden och genom att mäta blodtrycket i armar och ben. När man lyssnar identifierar man först det första och sedan det andra hjärtljudet. Det allmänna tillståndet, vikten och längden, andningsljuden och andningsfrekvensens, eventuell blåaktig tunga, eventuell vibration som kan kännas i basen av halsartären och placeringen av den nedre kanten av levern är också intressanta vid en klinisk undersökning.

Från biljudet utreds fyra egenskaper:

  • från vilket område hörs biljudet bäst
  • i vilket skede av hjärtslaget hörs det eller hörs det hela tiden
  • är biljudet klingande eller tonlöst
  • hur kraftigt är ljudet

Vanligtvis framgår typen av biljud redan under den kliniska undersökningen som görs på mottagningen. Ofta behövs inga ytterligare utredningar. Ultraljudsundersökningen av hjärtat är en säker och smärtfri undersökning som används för att utreda hjärtats uppbyggnad och funktion. Ultraljudsundersökningarna görs på sjukhus.

Röntgenbilder, EKG och blodprov har inte varit till nytta vid utredning av biljud hos barn utan symtom. Hos patienter med symtom ska dessa undersökas.

Hjärtfunktionen kan också utredas genom belastningstest, datorskiktröntgen, magnetundersökning och dessutom isotopundersökning. Dessa behövs dock inte vid utredning av biljud i hjärtat.

Ljud som vanligtvis hörs från ett friskt hjärta

Hos vartannat friskt barn hörs också oskyldiga biljud från hjärtat. Om barnet har feber är biljuden ännu vanligare.

Mekanismen för uppkomsten av de oskyldiga biljuden är okänd. Stills oskyldiga biljud är det vanligaste oskadliga biljudet från hjärtat.

barn; hjärta

Kyllä

Uppdaterad  22.2.2021