Undersökningsfynd

 

Läkaren kan genom att undersöka ovanpå (palpera) hjärtat känna en avvikande förhöjning av hjärtat när det pumpar vidare blod.