Symtom på hjärtsjukdomar

Om barnet lätt blir trött, andas tätare än normalt och svettas mer än normalt kan det vara ett tecken på hjärtsjukdom. Symtomen beror på hjärtsjukdomen och barnets ålder.

Hjärtsjukdomarna och många missbildningar i hjärtat kan medföra hjärtsvikt. Vid hjärtsvikt som orsakas av septumdefekt (till exempel en stor kammarseptumdefekt) är det första symtomet försämrad prestation vid ansträngning. I allvarligare former förekommer symtomen även i vila.

Ett spädbarn kan bli ansträngt vid ätande och därför kan tillväxten bli långsammare. Andningen kan vara tätare eller mer arbetsam än normalt vilket förbrukar energi. Kopplingen till minskad energitillgång kan också leda till långsammare tillväxt. Ett annat vanligt symtom är svettning som är kraftigare än normalt och förekommer till exempel när barnet äter. Ett barn i lekåldern orkar inte alltid leka som jämnåriga. Barnen i skolåldern blir tidigare eller mer trötta under gymnastiken jämfört med jämnåriga.

Rytmrubbningarna kan vara självständiga sjukdomar men de är även kopplade till hjärtfel som korrigerats genom operation och vissa hjärtmuskelsjukdomar. Dessa rytmrubbningar kan bland annat vara bradykardi (långsam hjärtverksamhet) eller takykardi (hög hjärtfrekvens). Enstaka känningar av extra slag är oftast oskyldiga.

Det finns många orsaker som gör att man förlorar medvetandet. Svimning när man plötsligt ställer sig upp eller när man står länge stilla är vanligt särskilt i puberteten. Om man förlorar medvetandet i samband med ansträngning, simning, hög hjärtfrekvens eller högt ljud kan det bero på hjärtat och förutsätter alltså ytterligare undersökningar.

Barn klagar sällan över smärtor i bröstet. Hos barn är bröstsmärta väldigt sällan ett symtom som beror på hjärtat. Ungdomar kan känna bröstsmärta i samband med träning och vanligtvis är en stickande, övergående smärta i bröstet ett ofarligt fenomen. Det finns dock hjärtsjukdomar då bröstsmärta är ett allvarligt symtom på hjärtsjukdom. Om det förekommer en hjärtsjukdom då symtom på bröstsmärtor är möjliga berättar man om detta och dess behandling på hjärtläkarens mottagning.

 

Kyllä

Uppdaterad  23.2.2021