Information om hjärtsjukdomar

Prognosen för medfödda hjärtfel är bra. Den största delen av dem som opererats på grund av ett medfött hjärtfel behöver dock uppföljning under hela livet.

​​

I Finland föds cirka 550 barn med ett medfött hjärtfel. Prognosen för de flesta strukturella hjärtfelen (fel i hjärtats uppbyggnad) är bra och risken för sent insjuknande är ganska liten. Barnets tillstånd följs dock genom hela livet.

En del av hjärtfelen kan läka helt spontant. Ibland är felet så lindrigt att det inte stör hjärtats funktion och påverkar inte patientens tillstånd. Då behöver inte felet korrigeras.

De medfödda hjärtfelen kan indelas i septumdefekter, aortastenos och komplicerade fel då till exempel den ena av hjärtats kammare eller en hjärtklaff kan saknas.

De strukturella hjärtfelen hos barn avviker väsentligt från de vuxnas hjärtproblem. Behandlingen av de kongenitala, alltså de medfödda hjärtfelen kräver specialistkunskap både för att konstatera hjärtfelet och för att behandla det.

Förutom de strukturella hjärtfelen hos barn kan det förekomma rytmrubbningar och sjukdomar i hjärtmuskeln. Dessa är dock betydligt sällsyntare hos barn än hos vuxna.

Tekniken för behandling av medfödda hjärtfel utvecklas kontinuerligt. Särskilt vid behandlingen av invecklade hjärtfel är det viktigt att kombinera kateteriseringsingreppen och den kirurgiska behandlingen vilket gör att antalet operationer som behövs under patientens livstid minskar.

I Finland genomförs ingreppen på svårare hjärtfel hos barn centraliserat på Barnkliniken i Helsingfors.

På andra ställen i Hälsobyn

Information om sällsynta hjärtsjukdomar har samlats i Huset för sällsynta sjukdomar.

 

Kyllä

Uppdaterad  23.2.2021