Endokardit det vill säga inflammation av den inre hinnan i hjärtat

Endokardit är en inflammation i hjärtats innerhinna då inflammationshärden ofta finns i klaffstrutkuren. Vissa hjärtsjukdomar är kopplade till en ökad risk för endokardit som förebyggs med antibiotika.

För att endokardit ska uppkomma ska det kommer in bakterier i kroppen och vanligtvis ett strukturellt hjärtfel. De mest betydande hjärtsjukdomarna som ökar risken för endokardit hos personer under 20 år är olika medfödda klaffel och öppning i kammarseptum.

Regelbunden rengöring och vård av mun och tänder förebygger bäst endokardit eftersom de egna bakterierna i munnen kan orsaka endokardit.

Om man har använt konstgjorda material i samband med det medfödda hjärtfelet rekommenderas man antibiotikaprofylax under sex månader (det kallas även endokarditprofylax) det vill säga förebyggande antibiotikabehandling i samband med de följande ingreppen. Samma anvisning gäller situationer då man satt in en stängningsanordning vid hjärtkateteriseringen.

 

Kyllä

Uppdaterad  23.2.2021