Endokardit det vill säga inflammation av den inre hinnan i hjärtat

Endokardit är en inflammation i hjärtats innerhinna då inflammationshärden ofta finns i klaffstrutkuren. Vissa hjärtsjukdomar är kopplade till en ökad risk för endokardit som förebyggs med antibiotika.

För att endokardit ska uppkomma ska det kommer in bakterier i kroppen och vanligtvis ett strukturellt hjärtfel. De mest betydande hjärtsjukdomarna som ökar risken för endokardit hos personer under 20 år är olika medfödda klaffel och öppning i kammarseptum.

Regelbunden rengöring och vård av mun och tänder förebygger bäst endokardit eftersom de egna bakterierna i munnen kan orsaka endokardit.

Om man har använt konstgjorda material i samband med det medfödda hjärtfelet rekommenderas man antibiotikaprofylax under sex månader (det kallas även endokarditprofylax) det vill säga förebyggande antibiotikabehandling i samband med de följande ingreppen. Samma anvisning gäller situationer då man satt in en stängningsanordning vid hjärtkateteriseringen.

Haitarin otsikkotaso2
Antibiotikaprofylax före ingrepp

Förebyggande av endokardit med antibiotika är nödvändig före ingrepp då slemhinnan måste söndras och införseln av bakterier i blodomloppet är sannolik eller möjlig. Läkaren ordinerar antibiotikaprofylax före ingreppet.

Ingrepp då antibiotika ordineras i förebyggande syfte:

 • ingrepp i tänderna och munnen som är kopplade till blödande tandkött (till exempel borttagande av permanent tand, rotbehandling eller rotresektion det vill säga operation av spetsen av roten på en tand då vanlig rotbehandling inte har varit tillräcklig)
 • då tandläkaren eller skötaren putsar stödvävnaden på tänderna
 • bihålespolning
 • borttagande av tonsiller eller adenoider
 • endoskopi av luftrör när den är kopplad till invasiva ingrepp.

Antibiotikaprofylax är inte nödvändig när endoskopi av luftrör inte är kopplad till invasiva ingrepp och inte heller vid endoskopi av matsmältningskanalen.

Permanent endokarditprofylax
 • vid konstgjorda klaffar
 • när man använt konstgjorda material vid reparation av hjärtklaffen
 • vid oreparerbara cyanotiska (medför blåaktighet) hjärtfel
 • om man under operationen har installerat en så kallad palliativ shunt eller coduit
 • om det finns kvar en septumdefekt i ett hjärta som har korrigerats för medfött hjärtfel
 • nära en protes eller ett konstgjort material.
 

Kyllä

Uppdaterad  23.2.2021