Vård efter ingrepp

Efter olika ingrepp och undersökningar är det viktigt att följa anvisningarna för vård i hemmet så att återhämtningen sker på önskat sätt.

Hjärtkateterisering

Efter ingreppet är det bra att hemma under ett par dagar använda lösa kläder som inte skavar eller irriterar stickställena. Det är vanligt att det syns lite blåmärken i ljumskvecket. Om stickstället börjar blöda ska du trycka mot det under femton minuter så att blödningen avstannar. Du kan duscha normalt. Bad i badkar, bastubad eller simning rekommenderas inte under tre dagar. Efter det har punkteringsstället läkt. Till skolan och dagvården kan man vanligtvis gå om en till två dagar efter utskrivning. Man får röra sig normalt men under de närmaste dagarna ska man undvika alltför våldsam motion. Idrottsbegränsningar enligt läkarens anvisningar.

Kontakta den egna behandlande enheten om:

 • stickstället börjar blöda på nytt
 • det förekommer svullnad, rodnad eller ökande smärta i ljumskvecket
 • febern stiger under de närmaste dagarna (över 38 grader)

Hjärtoperation – spädbarn

Det är förbjudet att lyfta babyn under armarna i 5 veckors tid efter operationen. Babyn kan ligga på mage eller sida under korta stunder. Babyn kan duschas och badas normalt. Man kan vara fritt ute om temperaturen är över -10 grader. Med en nyfödd påbörjar man utomhusvistelsen småningom. Vaccinationsprogrammet kan fortsättas en månad efter operationen. Anvisningar för endokarditprofylax får ni från avdelningen.

Kontakta den egna behandlande enheten om:

 • operationssåret börjar blöda, svullna eller blir rött
 • allmäntillståndet försämras
 • barnet får feber (över 38 grader).

Hjärtoperation – större barn

Man får duscha normalt, en månad efter operationen får man gå i bastu och simma. Till daghemmet eller skolan kan man gå ungefär en månad efter hjärtoperationen. Regelbunden motion är viktig. Man får vistas ute lugnt, men våldsam motion måste undvikas under en månad efter operationen. Exaktare information om deltagande i skolidrott och hobbyn får ni från avdelningen. Under en månad efter operationen är det bra att undvika stora folksamlingar och förkylda gäster. Vaccinationsprogrammet kan fortsättas en månad efter operationen. Anvisningar för endokarditprofylax får ni från avdelningen.

Kontakta den egna behandlande enheten om:

 • operationssåret börjar blöda, svullna eller blir rött
 • allmäntillståndet försämras
 • barnet får feber (över 38 grader)

Rekommendation om begränsningar efter hjärtoperation

Efter hjärtoperation flyttas patienten vanligtvis till bäddavdelningen 1till 2 dagar efter operationen. Utskrivningen sker vanligtvis 4 till 8 dagar efter operationen men tidpunkten beror på tillståndet. Begräsningarna tillämpas individuellt för patienten.

Haitarin otsikkotaso3
Efter sternotomi, alltså kirurgisk klyvning av bröstbenet

Förbud att lyfta under armarna i 5 veckors tid efter operationen. Till skolan: Efter 3–4 veckorTill daghemmet: Efter 4 veckorMotionsbegränsningar för barn i skolåldern: 6–8 veckorCykling: Efter 6 veckorBegräsningar att bära lätt ryggsäck lätt 3 veckor

Begräsningar att bära tung ryggsäck 8 veckor

Tävlingsidrott och kontaktsporter: 3 månader (särskilt kraftiga statiska ansträngningar, tyngdlyftning o.d.). Trampolin: 3 månaderDu får bada bastu efter 2–3 veckor.

Efter torakotomi, det vill säga kirurgiskt öppnade av bröstkorgen

Till skolan: Efter 3 veckorTill daghemmet: Efter 4 veckorMotionsbegränsningar för barn i skolåldern: 6–8 veckorCykling: 6/8 veckorTävlingsidrott och kontaktsporter: 3 månader (särskilt kraftiga statiska ansträngningar, tyngdlyftning o.d.). Trampolin: 3 månaderDu får bada bastu efter 2–3 veckor.

Behandling av sår i sternum, det vill säga bröstbenet, hemma efter hjärtoperation

Tejper som är avsedda för att stödja såret används under den första månaden efter operationen. Syftet med tejperna är att stödja såret och minska på så sätt ärrbildning. De byts ut till nya minst en gång i veckan och alltid när de blir smutsiga eller lossnar. Tejperna läggs tvärs över såret och så nära varandra som möjligt. Man får duscha och bada normalt men bastubad är tillåtet först 2-3 veckor efter operationen. Efter den första månaden övergår man till användningen av silikonförband.

Användningen av silikon vid behandlingen av ärr

Silikonprodukter, vissa typer av plåster, används för att undvika alltför kraftig ärrtillväxt och för att mjuka upp det bildade ärret.

Symtomen för alltför kraftig ärrtillväxt kan vara en klarröd färg, stickningar, klåda eller avflagnande hud. Ärret kan vara upphöjt, hårt och oelastiskt och det kan även vara beröringsömt. Läkningen av ärr är individuell.

Silikonbehandlingen pågår vanligtvis under 3-6 månader. Det är meningen att silikonet används dygnet runt förutom då man tvättar sig och vid insmörjning av huden. Först används silikonet under kortare tider. Användningstiden ökas småningom tills den rekommenderade tiden har nåtts.

I början kan silikonet medföra rodnad på frisk hud eftersom det hindrar huden från att andas normalt. Om det uppstår svettutslag eller om det uppstår ett sår eller annan typ av hudskada i det behandlade området, gör man ett avbrott i silikonbehandlingen till huden har läkts. Man får inte lägga silikon på skadad hud.

Huden tvättas på normalt sätt varje dag. Efter tvätt kan man smörja in såret med baskräm. Fettet kan masseras lätt in i ärrområdet. Man låter krämen sugas in i huden eller det överflödiga fettet torkas bort före silikonet läggs. Om silikonet går sönder eller om den inte fastnar på huden är det tid att byta ut det mot nytt silikon.

Insättning av pacemaker (taktgivare)

Man blir vanligtvis utskriven 1 till 3 dygn efter ingreppet. Det är bra att duscha såret från och med den andra dagen. Man får dock bada eller simma först efter två veckor. Ömheten kring pacemakern kan fortfarande kännas hemma men brukar försvinna efter ungefär en månad. Platsen för pacemakern ska skyddas mot kraftiga slag och stötar. Man får inte slita i eller sträcka häftigt armen på pacemakersidan under en månad. Man ska även undvika att hänga i armen. Hjärtläkaren ger anvisningar om när man kan går till skolan eller daghemmet samt delta i skolgymnastiken. Efter insättningen av pacemaker får ni med er hem ett pacemakerkort där man kan se anledningen till insättningen av pacemakern och information om pacemakern och dess ledningar. Det är bra att alltid bära kortet med sig.

Kontakta den egna behandlande enheten om:

 • smärtan försvåras
 • området svullnar eller blir rött
 • det börja komma sekret från såret
 • barnet får feber (över 38 grader)
 • barnet får känningar av rytmrubbning eller blir illamående
 • armen på pacemakersidan svullnar eller domnar.
 

Kyllä

Uppdaterad  23.2.2021