Vård efter ingrepp

Efter olika ingrepp och undersökningar är det viktigt att följa anvisningarna för vård i hemmet så att återhämtningen sker på önskat sätt.

Hjärtkateterisering

Efter ingreppet är det bra att hemma under ett par dagar använda lösa kläder som inte skavar eller irriterar stickställena. Det är vanligt att det syns lite blåmärken i ljumskvecket. Om stickstället börjar blöda ska du trycka mot det under femton minuter så att blödningen avstannar. Du kan duscha normalt. Bad i badkar, bastubad eller simning rekommenderas inte under tre dagar. Efter det har punkteringsstället läkt. Till skolan och dagvården kan man vanligtvis gå om en till två dagar efter utskrivning. Man får röra sig normalt men under de närmaste dagarna ska man undvika alltför våldsam motion. Idrottsbegränsningar enligt läkarens anvisningar.

Kontakta den egna behandlande enheten om:

 • stickstället börjar blöda på nytt
 • det förekommer svullnad, rodnad eller ökande smärta i ljumskvecket
 • febern stiger under de närmaste dagarna (över 38 grader)

Hjärtoperation – spädbarn

Det är förbjudet att lyfta babyn under armarna i 5 veckors tid efter operationen. Babyn kan ligga på mage eller sida under korta stunder. Babyn kan duschas och badas normalt. Man kan vara fritt ute om temperaturen är över -10 grader. Med en nyfödd påbörjar man utomhusvistelsen småningom. Vaccinationsprogrammet kan fortsättas en månad efter operationen. Anvisningar för endokarditprofylax får ni från avdelningen.

Kontakta den egna behandlande enheten om:

 • operationssåret börjar blöda, svullna eller blir rött
 • allmäntillståndet försämras
 • barnet får feber (över 38 grader).

Hjärtoperation – större barn

Man får duscha normalt, en månad efter operationen får man gå i bastu och simma. Till daghemmet eller skolan kan man gå ungefär en månad efter hjärtoperationen. Regelbunden motion är viktig. Man får vistas ute lugnt, men våldsam motion måste undvikas under en månad efter operationen. Exaktare information om deltagande i skolidrott och hobbyn får ni från avdelningen. Under en månad efter operationen är det bra att undvika stora folksamlingar och förkylda gäster. Vaccinationsprogrammet kan fortsättas en månad efter operationen. Anvisningar för endokarditprofylax får ni från avdelningen.

Kontakta den egna behandlande enheten om:

 • operationssåret börjar blöda, svullna eller blir rött
 • allmäntillståndet försämras
 • barnet får feber (över 38 grader)

Rekommendation om begränsningar efter hjärtoperation

Efter hjärtoperation flyttas patienten vanligtvis till bäddavdelningen 1till 2 dagar efter operationen. Utskrivningen sker vanligtvis 4 till 8 dagar efter operationen men tidpunkten beror på tillståndet. Begräsningarna tillämpas individuellt för patienten.

Insättning av pacemaker (taktgivare)

Man blir vanligtvis utskriven 1 till 3 dygn efter ingreppet. Det är bra att duscha såret från och med den andra dagen. Man får dock bada eller simma först efter två veckor. Ömheten kring pacemakern kan fortfarande kännas hemma men brukar försvinna efter ungefär en månad. Platsen för pacemakern ska skyddas mot kraftiga slag och stötar. Man får inte slita i eller sträcka häftigt armen på pacemakersidan under en månad. Man ska även undvika att hänga i armen. Hjärtläkaren ger anvisningar om när man kan går till skolan eller daghemmet samt delta i skolgymnastiken. Efter insättningen av pacemaker får ni med er hem ett pacemakerkort där man kan se anledningen till insättningen av pacemakern och information om pacemakern och dess ledningar. Det är bra att alltid bära kortet med sig.

Kontakta den egna behandlande enheten om:

 • smärtan försvåras
 • området svullnar eller blir rött
 • det börja komma sekret från såret
 • barnet får feber (över 38 grader)
 • barnet får känningar av rytmrubbning eller blir illamående
 • armen på pacemakersidan svullnar eller domnar.
 

Kyllä

Uppdaterad  23.2.2021