Näring

En tillräcklig och mångsidig kost är en väsentlig del av hjärtbarnets vård. Syftet med näringsterapi är att säkra barnets tillväxt och utveckling trots hjärtfelet.

 
 

Huset för sällsynta sjukdomar har producerat en video om hjärtbarnets kost. Videon är på finska.

 

Kyllä

Uppdaterad  23.2.2021