Behandling med Marevan och uppföljning av INR (International Normalized Ratio) i hemmet

En del av de hjärtopererade barnen och unga behöver medicinering med antikoagulantia (blodförtunnande läkemedel). Läkemedlet heter Marevan. Doseringen kräver stor noggrannhet.

​ Huset för sällsynta sjukdomar har producerat en video om behandlingen med Marevan och om uppföljningen av INR hemma.

 

Kyllä

Uppdaterad  23.2.2021