De vanligaste medfödda hjärtfelen

Cirka 1 % av de nyfödda har medfödda hjärtfel. Vanligtvis är orsaken inte känd. De tio vanligaste hjärtfelen motsvarar cirka 90 % av alla hjärtfel och de resterande 10 % är olika typer av sällsynta fel.

En del av de medfödda hjärtfelen upptäcks redan under graviditeten eller i samband med undersökningen av den nyfödda före hemgången. I den nyföddas blodomlopp sker en stor mängd förändringar under de första levnadsdagarna och därför är det möjligt att vissa medfödda hjärtfel framträder först efter undersökningen före hemgången.

De medfödda hjärtfelen kan indelas i tre olika grupper:

  • septumdefekter (kammarseptumdefekt, förmaksseptumdefekt, öppen arteriosus (öppetstående), förmaks-kammarseptumdefekt
  • aortastenos (förträngning i aorttaklaff, förträngning i pulmonalklaff, aortakoarktation)
  • cyanotiska hjärtfel (Fallots tetrad, transposition av de stora kärlen, underutvecklad vänster halva av hjärtat).
 

Kyllä

Uppdaterad  23.2.2021