Behandling av hjärtsjukdomar på Nya barsnsjukhuset i Helsingfors

Alla undersökningar och behandlingar som berör hjärtfel, det vill säga hjärtoperationer och kateterisering har centraliserats till Nya barnsjukhuset i Helsingfors.

​De vanligaste hjärtsjukdomarna hos barn är medfödda hjärtfel, rytmrubbningar (arytmier) och hjärtmuskelsjukdomar. Konstaterande av hjärtsjukdomar, uppföljning och behandling är ett multiprofessionellt samarbete. Vi utvecklar i samarbete med enheter som behandlar vuxna en friktionsfri fortsättning av behandlingen i vuxenålder och hjärtpatienternas jämställda behandling i samhället. Vi främjar en tidig diagnostisering av patienter med medfött hjärtfel redan från fostertiden.

Patientens vårdväg

Nya barnsjukhuset i Helsingfors tar hand om diagnostiseringen, behandlingen och uppföljningen av de barnkardiologiska patienterna inom HUS-området. Patienterna kommer för behandling med remiss. Majoriteten av patienterna på hjärtavdelningen kommer från sjukvårdsdistrikt som ligger utanför specialupptagningsområdet.

De övriga sjukvårdsdistrikten tar hand om diagnostik, ingreppsfri behandling och uppföljning av patientgruppen inom sitt eget område. Behandlingen och uppföljningen av patienter från andra områden än HUS-området fortsätter efter ingreppet på den kardiologiska enheten inom det egna området.

På Nya barnsjukhuset i Helsingfors behandlas bl.a. patienter som kommer för kateterisering av hjärtat, behandlingar som korrigerar rytmrubbningar, insättning av pacemaker, bilddiagnostiska undersökningar, patienter som kommer för att inleda läkemedelsbehandling och för operation samt för att återhämta sig efter ingrepp.

Kvalitetsdeklaration

Centraliseringen av behandlingen av svåra sjukdomar till en plats främjar en hög kvalitet för behandlingen. Vi garanterar en förstklassig behandling av hjärtsjukdomar hos barn genom internationell kompletterande utbildning samt genom att utbilda läkare och personal i hemlandet.

På Nya barnsjukhuset i Helsingfors genomförs aktivt forskning som är kopplad till hjärtsjukdomar. Vi har bildat nätverk med många stora utländska sjukhus som behandlar hjärtsjukdomar hos barn och på dessa centra har man även skaffat kompletterande utbildning.

Samarbetet med både andra barnkardiologiska enheter och kardiologer som behandlar vuxna inom det egna landet är viktigt. Vi har även ett aktivt samarbete med patientorganisationen Sydänlapset ja -aikuiset ry.

Vår enhet är godkänd som medlem inom det europeiska expertnätverket för sällsynta hjärtsjukdomar (ERN), vilket är en bekräftelse om mångsidig och förstklassig verksamhet inom enheten och erbjuder en möjlighet att upprätthålla en hög nivå på vården med hjälp av kontinuerligt informationsutbyte.

Vi följer även antalet s.k. biverkningar, komplikationer vid ingreppen och antalet och typen av avdelningsinfektioner på vår enhet. Responslådan på polikliniken och på bäddavdelningen är kontinuerligt i bruk och verksamhetens kvalitet granskas även genom nöjdhetsenkäter som genomförs då och då. Verksamheten förbättras och utvecklas aktivt utgående från kundresponsen och den interna responsen.

Vid behandlingen av hjärtpatienter deltar barnens hjärtläkare, alltså barnkardiologer, hjärtkirurger och intensiv- och anestesiläkare. Gemensamma multiprofessionella möten hålls dagligen. I vårdarbetet deltar specialistsjukskötare och barnskötare på hjärtpolikliniken, hjärtavdelningen, operations- och intensivavdelningen, uppvakningen, dagsjukhuset och kateteriseringslaboratoriet.

Vid behandlingen av hjärtpatienter deltar även enligt barnens behov näringsterapeut, rehabiliteringshandledare, fysioterapeut, socialskötare, genetiker och psykiater eller psykolog. På polikliniken och avdelningen finns även en avdelningssekreterare som har en viktig del i bl.a. patientrådgivning.

Avdelningspatienternas trevnad och skolgång sköts med hjälp av en barnträdgårdslärare och sjukhusskolan. Sjukhusclownerna kommer också och roar våra patienter.

 

Kyllä

Uppdaterad  23.2.2021